KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Filologia angielska

Specjalności:
filologia angielska: język – kultura – literatura
filologia angielska – translatoryka
filologia angielska – edytorstwo tekstów anglojęzycznych

program studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019

Specjalności:
translatoryka
edytorsko-filologiczna
nauczycielska

plan studiów oraz program studiów obowiązujące od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020

plan studiów oraz program studiów obowiązujące od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021