KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Filologia angielska

Specjalności:

translatoryka
edytorsko-filologiczna
nauczycielska

plan studiów oraz program studiów obowiązujące studentów przyjętych na I rok studiów w latach 2020/2021 oraz 2021/2022

plan studiów oraz program studiów obowiązujące studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020