Filologia angielska

Sekretariat: pokój C 3.04 (ksawicki@umk.pl) lub C. 3.05 (ekonopa@umk.pl)
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 65 lub 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-angielska/

zdjęcie nagłówkowe

Lista pracowników

Od 1 października 2019 struktura uczelni, wydziałów i katedr uległa reorganizacji. Poniższa lista obejmuje wszystkich pracowników Wydziału Humanistycznego, doktorantów oraz stałych współpracowników, którzy uczą studentów filologii angielskiej, oraz wymienia najważniejsze pełnione przez nich funkcje. Kliknięcie na nazwisko wyświetla profil pracownika w systemie USOS (stanowisko, prowadzone zajęcia, reprezentowana jednostka, godziny dyżurów). Telefony służbowe i bibliografię naukową można znaleźć na stronach Wydziału.

Pracownicy / Staff

Doktoranci / Doctoral students

Współpracownicy / Cooperating teachers