FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Absolwenci

Informacje dla Absolwentów

Szanowni Państwo,
przesyłam Państwu informacje na temat programu stypendialnego finansowanego ze środków dla mniejszości niemieckiej. Program ten skierowany jest do wszystkich absolwentów (studiów licencjackich bądź magisterskich) z kierunków m.in.: germanistyka, Język niemiecki jako język obcy, którzy mają już doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego. Wyjazd możliwy jest na 4 miesiące. Początek odbywania stypendium to 1 kwietnia 2020. Termin składania wniosków mija 30 września br. Dokładny opis programu stypendialnego znajduje się w załączeniu.

Łukasz Wołosz

Beauftragter für Stipendienprogramme und Marketing
Koordynator Programów Stypendialnych i Marketingu
DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst
Außenstelle Warschau
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Przedstawicielstwo w Warszawie
ul. Zielna 37 • PL-00-108 Warszawa
T: +48 22 395 54 05 • F: +48 22 395 54 07
lukasz.wolosz@daad.pl
www.daad.pl • www.facebook.com/daadpolska

Fortbildungsstipendien f. Germanisten 2019