Filologia Klasyczna

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 35 25 email: filklas@umk.pl
KFK Aktualności KFK Aktualności

Aktualności KFK

URLOPY  W  KATEDRZE  FILOLOGII  KLASYCZNEJ 

Dr hab.  Bartosz Awianowicz, prof. UMK                   15.07 – 19.07 1.08 – 6.09 16.09 – 27.09

Dr hab. Barbara  Bibik                                                    3.07 – 30.08

Dr Alicja Brusewicz                                                         8.07 – 27.08  

Prof. dr hab. Przemysław Nehring                               1.07 – 14.08  2.09 – 4.09

Dr Rafał Toczko                                                               4.07 – 16.08  26.08 – 30.08

Dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK               5.07 – 26.08