Filologia Klasyczna

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 35 25 email: filklas@umk.pl
KFK Aktualności KFK Aktualności

Aktualności KFK

Egzaminy w sesji zimowej 2019/2020 / Katedra Filologii Klasycznej UMK

Historia Grecji, rok I, dr Anna Głodowska

Egzamin pisemny: 07.02, godz. 12.00-13.30, pok. 303a, Coll. Maius

Termin poprawkowy: 24.02., godz. 11.00, 303a, Coll. Maius

Język włoski, rok III (wokś)

część pisemna:  06.02., godz. 9.30-11.30, s. C 3.50, Coll. Humanisticum

część ustna: 06.02, godz. 12.00, pok. C 3.46, Coll. Humanisticum

Historia literatury starogreckiej, rok I, prof. dr hab. Włodzimierz Appel

Egzamin ustny: 04.02, godz. 10.30, pok. 402, Coll. Maius

Termin poprawkowy: 11.02, godz. 10.00, pok. 402, Coll. Maius

Historia literatury rzymskiej (okres augustowski i cesarstwa), rok II, prof. dr hab. Przemysław Nehring 

Egzamin ustny: 10.02 godz. 10.00, pok. 302a, Coll. Maius

termin poprawkowy 24.02 godz. 10.00, pok. 302a Coll Maius

Historia literatury starogreckiej (okres hellenistyczny i cesarstwa), rok II, dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK

Egzamin ustny: 06.02, godz. 10.00, pok. 321, Coll. Maius

Termin poprawkowy: 08.02, godz. 9.00, pok. 321, Coll. Maius