Filologia Klasyczna

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 35 25 email: filklas@umk.pl
KFK Aktualności KFK Aktualności

Informacje dla studentów I stopnia

Plan i program aktualne dla studentów rozpoczynających naukę w 2020 roku:

plan studiów

program studiów

Plan i program aktualne dla studentów rozpoczynających naukę w 2019 roku:

plan studiów

program studiów

Plan i program studiów aktualne dla studentów 2. i 3. roku:

plan studiów
program studiów

efekty kształcenia