Filologia Klasyczna

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 35 25 email: filklas@umk.pl
KFK Aktualności KFK Aktualności

Pracownicy KFK


Kierownik Katedry:

dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK
e-mail: bb@umk.pl
tel.: (56) 611-35-57
pokój: 304A

Profesorowie:

prof. dr hab. Włodzimierz Appel
e-mail: wzappel@umk.pl
tel: (56) 611-35-68
pokój: 402

prof. dr hab. Przemysław Nehring
e-mail: nehringp@umk.pl
tel.: (56) 611-35-67
pokój: 321

Profesor Uniwersytetu:

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK
e-mail: bawianus@umk.pl
tel.: (56) 611-35-58
pokój: 304A

Adiunkt:

dr hab. Rafał Toczko
e-mail: raftocz@umk.pl
tel.: (56) 611-35-67
pokój: 302A

Asystent:

mgr Marta Szada
e-mail:
tel.: (56) 611-35-67
pokój: 302A

Doktoranci:
mgr Łukasz Lipiński
mgr Piotr Osiński