Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Grant


Aktualnie realizowany projekt Centrum Badań Kitabistycznych UMK i École Pratique des Hautes Études (Paris, France):
• Aljamiado Literature in Renaissance Europe. A Comparative Study


Naukowy projekt badawczy 11H 16031984 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW RP www.tefsir.umk.pl