Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Monografie


1) Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 1, Księgi wyznawców islamu. Kitabistyka, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, ss. 284.

 

 

 

 

 

2) Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 2, Księgi wyznawców judaizmu i islamu. Historia – Socjologia – Sztuka, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, ss. 244.

 

 

 

 

 

3) Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 3, Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu. Język – Dialekt – Piśmiennictwo, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 298.

 

 

 

 

 

4) Tatarskie dziedzictwo kulturowe. Rękopiśmienne księgi religijne. 50 lat kitabistyki (tom 1), red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, G. Miszkiniene, Toruń 2018.

 

 

 

 

 

5) Tatarskie dziedzictwo kulturowe. Historia. Literatura. Sztuka (tom 2), red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, G. Miszkiniene, Toruń 2018.

 

 

 

 

 

6) J. Kulwicka-Kamińska, Dialogue of Scriptures. The Tatar Tefsir in the Context of Biblical and Qur’anic Interpretations, PeterLang Verlag, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2018, ss. 407.

 

 

 

 

 

7) Rękopis z Czombrowa. Filomacki przekład Koranu – edycja i studium historyczno-filologiczne zabytku, red. Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019, s. 254.

 

 

 

 

 

8) “Litteraria Copernicana, Tatarzy i Słowiańszczyzna”, red. Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė, nr 1(33)/2020, ss. 231.

 

 

 

 

 

 

9) Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego: XVI-wieczny przekład Koranu na język polski. Wydanie krytyczne zabytku polskiej kultury narodowej, t.1: Komentarz filologiczno-historyczny, red. Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2022, ss. 614.

 

 

 

 

 

 

10) Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego: XVI-wieczny przekład Koranu na język polski. Wydanie krytyczne zabytku polskiej kultury narodowej, t.2: Faksymile, Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2022, ss. 1000.

 

 

 

 

 

 

11) Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego: XVI-wieczny przekład Koranu na język polski. Wydanie krytyczne zabytku polskiej kultury narodowej, t.3: Transliteracja, Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2022, ss. 1037.