Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Konferencje

W 2023 r. z okazji wydania pierwszego na świecie przekładu Koranu na język słowiański (polski) Centrum Badań Kitabistycznych organizuje cykl seminariów i konferencji poświęconych temu wydarzeniu.

We wrześniu i październiku br. odbędą się dwa współorganizowane przez Centrum spotkania naukowe:
DZIEDZICTWO ORIENTU W HISTORII I KULTURZE POLSKI. KONFERENCJA Z OKAZJI WYDANIA PIERWSZEGO NA ŚWIECIE PRZEKŁADU KORANU NA JĘZYK SŁOWIAŃSKI – TEFSIRU TATARÓW WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO Z 2. POŁOWY XVI W., Pieniężno, 29 września – 1 października 2023 roku.
program
plakat

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA KITABISTIKA – TYRIMŲ METODOLOGIJA IR ŠALTINIŲ PUBLIKAVIMAS (Konferencija skirta 55-osioms prof. Antono Antonovičiaus (1910–1980) monografijos „Baltarusių tekstai, rašyti arabų rašmenimis, ir jų grafikos bei ortografijos sistema“ (1968) išleidimo metinėms ir prof. Valerijaus Čekmono (1937–2004) 85-osioms gimimo metinėms paminėti). INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE KITAB STUDIES – RESEARCH METHODOLOGY AND SOURCE PUBLICATION (The conference is dedicated to celebrate the 55th anniversary of the publication of prof. Anton Antonovichʼs (1910‒1980) monograph “Belarusian Texts Written in Arabic Script and Their Graphic and Orthographic System” (1968) and the 85th birthday of prof. Valery Chekmonas (1937–2004)

program


Na licznych konferencjach naukowych i międzynarodowych sesjach promujemy wydanie pierwszego na świecie przekładu Koranu na język słowiański:

 • Cataloguing Multilingual Manuscripts by the Examples of Qurans and Tafsirs from Eastern and Western Europe, 26-27 kwietnia 2023 Naples – Italy, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
  program
  – fotorelacja
 • X Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Toruń, 16-25 maja 2023
  https://kongresazja.pl/pl/agenda
  fotorelacja
 • XXV Jubileuszowa Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach pn. Działalność społeczno-kulturalna jako czynnik wzmacniający tożsamość Tatarów. Próba bilansu i perspektywy, 23-24 czerwca 2023 – Uniwersytet w Białymstoku
  Program
 • II KONGRES HISTORYKÓW JĘZYKA, 27-28 czerwca 2023 – Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Z WSD w Pieniężnie i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim współorganizujemy konferencję z okazji wydania pierwszego na świecie przekładu Koranu na język słowiański – TEFSIRU TATARÓW WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO Z 2. POŁOWY XVI W.: DZIEDZICTWO ORIENTU W HISTORII I KULTURZE POLSKI, Pieniężno, 29 września – 1 października 2023 r.
 • Kitabistyka – metodologia badań i edycja źródeł/Kitab Studies – research methodology and source editing, 5-6 października 2023 w Uniwersytecie Wileńskim współorganizujemy międzynarodową konferencję z okazji 55. rocznicy publikacji monografii Antona Antonowicza i 85. rocznicy urodzin Valerija Czekmonasa

International Scientific Conference Tatars In The History And Culture Of Lithuania From The 14th To The 21st Centuries: The Latest Researches, 9-11 września 2021 r. w Uniwersytecie Wileńskim współorganizujemy międzynarodową konferencję z okazji 700-lecia obecności Tatarów na Litwie, totoriuistorijosirkulturosmetai.flf.vu.lt/en/


Narodziny turkologii we Wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości turkijskich. W 50. rocznicę śmierci prof. Ananiasza Zajączkowskiego i 80. rocznicę śmierci Leona Kryczyńskiego
16-17 lutego 2021 r. na platformie TEAMS UAM w Poznaniu

plakat
program konferencji


Współorganizujemy VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki, 21-23 października 2020 r., O Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim.


Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie
20-27 sierpnia 2018 r. (sekcja kitabistyczna)


V Międzynarodowy Kongres Azjatycki oraz XII Międzynarodowa Konferencja: Kierunek Azja. Różnorodność. Odmienność. Dialog
9-11 maja 2018 r.

Echa medialne:
https://marszalek.com.pl/aktualnosci/1217-w-tvb-o-kongresie
https://bydgoszcz.tvp.pl/42457622/klub-kultura-2052019


Сопряжение истории и культуры. К 50-летию монографии А.К. Антоновича “Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их графико-орфографическая система” (Uniwersytet Wileński)
1-2 czerwca 2018 r.

Program 1.
Program 2.

Echa medialne:
https://ru.delfi.lt/news/live/konferenciya-v-vilnyuse-litovskie-tatary-i-istoriya-kryma-bez-kryma.d?id=78219101
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013707667/kulturu-kryzkele-vilniaus-sasiuvinis-tarptautine-moksline-konferencija-istorijos-ir-kulturos-sasajos-vilniaus-universitete-2018-m


Dziedzictwo kulturowe Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. 50-lecie kitabistyki
12-13 kwietnia 2018 r.

Program
Sprawozdanie
Okładka

Echa medialne:
Gazeta 1.
Gazeta 2.


Tatarzy–Muzułmanie Wielkiego Księstwa Litewskiego: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. 620 lat Tatarów w historii, religii i kulturze Białorusi, Litwy i Polski
27-30 czerwca 2017 r.

Abstrakty
Program 
Sprawozdanie
Okładka

Echa medialne:
https://kresy24.pl/tatarzy-muzulmanie-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-przeszlosc-terazniejszosc-przyszlosc/
http://www.pogon.lt/wiadomosci/2130-tatarzy-wielkiego-ksiestwa-litewskiego.html
http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-quottatarzy-muzulmanie-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-prz
http://www.lenkukultura.lt/?p=5817&lang=pl
http://enesaj.pl/2017/11/620-lecie-osadnictwa-tatarow-wielkim-ksiestwie-litewskim-rozmowa-emilia-temizkan/
http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,22007654,muzulmanie-swietuja-i-modla-sie-o-pokoj-i-sprawiedliwosc-na.html
W Sieci Historii