ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Co na studiach?

  • interesujący i rozległy zakres tematyczny studiów, możliwości rozwijania własnych pasji;
  • zdobywanie wiedzy z zakresu etnologii – antropologii kulturowej i wybranych nauk pokrewnych (zwłaszcza socjologii, filozofii, historii sztuki i kultury, folklorystyki, muzealnictwa, religioznawstwa);
  • poznawanie kultur świata połączone z nauką podstaw języków obcych;
  • zajęcia praktyczne i badania terenowe przygotowujące do pracy w zawodzie;
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne – europejskie i indonezyjskie (m.in. w ramach programów ERASMUS czy Darmasiswa);
  • możliwość studiowania w innych ośrodkach etnologicznych w Polsce (w ramach programu MOST);
  • oprócz etnologów i antropologów zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu historii i filozofii kultury oraz językoznawstwa;
  • Katedra regularnie zaprasza z wykładami etnologów i antropologów z innych uczelni krajowych oraz zagranicznych (m.in.: z Czech, Niemiec, Litwy, Rosji, Wielkiej Brytanii);
  • zajęcia o profilu praktycznym umożliwiające zdobycie zawodowych kompetencji przydatnych między innymi w sektorach: animacja kultury, muzealnictwo, turystyka, praca z uchodźcami, media, NGS-sy.