ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Co po studiach?

Studia z zakresu etnologii – antropologii kulturowej przygotowują absolwenta do podjęcia pracy, między innymi w:

  • instytucjach kultury;
  • instytucjach zajmujących się procesami społecznymi i praktyką społeczno-kulturową;
  • instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym, folklorem, kulturą wsi i miasta;
  • międzynarodowych, państwowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach regionalnych;
  • ośrodkach zajmujących się mniejszościami i uchodźcami;
  • sektorze turystyki;
  • muzeach i skansenach;
  • ośrodkach badań społecznych i mediach.

Nasi absolwenci pracują z powodzeniem wszędzie tam, gdzie kluczowa jest sztuka rozumienia drugiego człowieka i umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich, w tym także tych o charakterze międzykulturowym.

Licencjat z etnologii – antropologii kulturowej, uzyskany obok dyplomu innych studiów, poszerza w znacznym stopniu możliwości zawodowe absolwenta historii, pedagogiki, geografii, kierunków filologicznych i innych.