ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Dlaczego etnologia?

Etnologia – antropologia kulturowa to dyscyplina zajmująca się poznawaniem i opisywaniem poszczególnych kultur, badaniem ich zróżnicowania oraz podobieństw i odmienności kulturowych. Umożliwia także głębsze zrozumienie kultury własnej i jej wewnętrznej różnorodności.

Etnologia – antropologia kulturowa pozwala dostrzec bogactwo oraz różnorodność znaczeń i praktyk kulturowych. Uczy wrażliwości i sztuki rozmawiania – w prawdziwym tego słowa znaczeniu – opartej na dialogu i słuchaniu. Wiedza z zakresu etnologii – antropologii kulturowej przygotowuje nie tylko do pracy naukowej w obszarach humanistyki, ale także poszerza horyzonty, fascynuje, rozbudza wyobraźnię poznawczą.

Badania terenowe, które są jednym z głównych atrybutów etnologii – antropologii kulturowej, stanowią wyróżnik naszej dyscypliny spośród innych dziedzin pokrewnych, tj. kulturoznawstwa czy socjologii. Żaden inny kierunek nie oferuje tylu wyjazdów badawczych i możliwości poznawania ludzi.