ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Jakie atuty?

Atuty studiowania w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu to Twoje szanse.
Nasza Katedra, Uniwersytet i Toruń dają Ci możliwość skorzystania z nich.

TORUŃ    Toruń to historyczne, zadbane i piękne, średniej wielkości miasto u zbiegu Wisły i Drwęcy, gdzie „gotyk na dotyk” i wiele terenów zielonych, gdzie wszędzie blisko, gdzie rozwijająca się dynamicznie sieć „ścieżek rowerowych”, prowadzi też daleko za miasto – do miejsc atrakcyjnych historycznie, krajobrazowo i rekreacyjnie. To miasto o bogatej ofercie kulturalnej i najniższych kosztach utrzymania spośród wszystkich ośrodków, prowadzących studia w zakresie etnologii – antropologii kulturowej.

MIASTO UNIWERSYTECKIE    Liczący dwieście tysięcy mieszkańców Toruń należy do tej grupy europejskich miast, o których mówi się „uniwersyteckie”. Nasza uczelnia jest w grodzie Kopernika największą firmą, co przesądza o charakterze Torunia. To młodość i witalność widoczna na ulicach miasta. To też pętla autobusowa i tramwajowa tuż przy siedzibie naszej Katedry, skąd w 10-15 minut dotrzecie do Starówki. To również stypendia i wsparcia dla inicjatyw studenckich, finansowane przez władze miasta i województwa a także ceny w lokalach, dostosowane do kieszeni niezamożnego żaka.

KADRA    Kadra toruńskiej Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej, wywodząca się z różnych uniwersyteckich ośrodków etnologicznych (antropologicznych), umiejętnie łączy tradycje i dorobek swych macierzystych uczelni z aktualnymi tendencjami w nauce polskiej i światowej. Pracownicy Katedry prezentują szerokie, bardzo zróżnicowane spectrum zainteresowań zawodowych i postaw metodologicznych, co daje studentom dużą swobodę w wyborze własnej, antropologicznej drogi. Nasza jednostka jest niewielka, co skutkuje kameralnością studiów i sprzyja dobrym kontaktom między kadrą i studentami (między samymi studentami również). Kadra etnologiczna w dydaktyce wspierana jest przez innych pracowników Instytutu Nauk o Kulturze, Wydziału Humanistycznego i innych wydziałów, a także osoby spoza uczelni.

MOŻLIWOŚCI    Od samego początku nasza dyscyplina zajmowała się człowiekiem jako istotą kulturową, bez względu na jego miejsce w czasie i geograficznej przestrzeni. I choć początkowo dominowały studia nad historią kultury, obecnie etnolodzy, antropolodzy skupiają się głównie na współczesności. Ważną częścią, można powiedzieć misją dyscypliny jest uczenie poszanowania dla zróżnicowania kulturowego, jak też pokazywanie, niesprzecznej z tym zróżnicowaniem wspólnoty wszystkich ludzi. Etnologia, antropologia kulturowa to więc, najprościej mówiąc, sztuka rozumienia drugiego człowieka w jego kulturowych uwikłaniach. Ta umiejętność pomaga w każdym miejscu pracy i w życiu prywatnym. Jej rozwijanie w studentach jest naszym głównym celem.

ROZWÓJ    Na naszych studiach każdy może rozwijać swoje indywidualne zainteresowania, nie narzucamy tematów prac dyplomowych. Swoje osiągnięcia naukowe możecie Państwo przedstawiać w czasopiśmie „Okolice”, na konferencjach krajowych i zagranicznych. Wciąż rozwijamy współpracę międzynarodową, dzięki czemu można w ramach studiów pojechać do innych ośrodków: od Irlandii, przez Syberię, po Indonezję. Obok ogólnego wykształcenia w zakresie etnologii – antropologii kulturowej, charakterystycznego dla tych studiów we wszystkich ośrodkach, będziecie mogli Państwo rozwinąć dodatkowo swoją wiedzę o procesach tożsamości kulturowej i antropologii Azji. Nasi wykładowcy, ale też doktoranci i studenci prowadzili (lub prowadzą nadal) badania m.in. w Japonii, Indonezji, Indiach i poradzieckiej Azji. Będziecie też mogli nauczyć się na przykład języka indonezyjskiego na zajęciach prowadzonych przez indonezyjskich wykładowców. Niezależnie od tego czy etnologia – antropologia kulturowa będzie dla Państwa zasadniczym kierunkiem studiów czy też uzupełnieniem studiów na innym kierunku, oferujemy możliwość uzyskania dyplomu licencjata i magistra, a najlepszym – studia doktoranckie.