Filologia angielska

Sekretariat: pokój C 3.04 (ksawicki@umk.pl) lub C. 3.05 (ekonopa@umk.pl)
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 65 lub 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-angielska/

zdjęcie nagłówkowe

Informacje dla zainteresowanych studiami s2

Kandydaci na wszystkie specjalności studiów drugiego stopnia podchodzą do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej umiejętność rozumienia tekstu i jego streszczania w języku polskim lub angielskim.

Zasady rekrutacji na rok 2019/2020

Filologia angielska