Filologia Klasyczna

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 35 25 email: filklas@umk.pl
KFK Aktualności KFK Aktualności

Liga Starożytnicza

Szanowni Państwo,

ogłaszamy nabór do kolejnej  „Ligi  starożytniczej”. Jest to szesnasta edycja programu opracowanego przez nas w formie konkursu, którego celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze antycznej, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań antykiem oraz kształtowanie wśród młodzieży świadomości wspólnej tradycji europejskiej.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Do każdej z dotychczasowych edycji zgłaszało się ponad 100 uczniów z regionu.

W naszym programie mogą wziąć udział uczniowie, którzy do 08. 10. 2022 r. prześlą na e-mailowy adres organizatora (ligastarozytnicza@interia.eu) swoje indywidualne zgłoszenia. Każde zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, nazwę Szkoły (i email Szkoły) i klasę, datę urodzenia, nazwisko wychowawcy lub nauczyciela kierującego, kontaktowy numer telefonu oraz adres e-mail ucznia. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są dostarczyć zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (w innym wypadku nie mogą brać udziału w konkursie).

Spotkania w ramach „Ligi starożytniczej” odbywać się będę w jedną sobotę każdego miesiąca od października do maja (z wyjątkiem grudnia) stacjonarnie w budynkach UMK i zdalnie na platformie: MicrosoftTeams, o godz. 11.00.

Każde z 7 kolejnych spotkań będzie się składać z dwóch części: a) specjalnie przygotowanego dla młodzieży atrakcyjnego wykładu prowadzonego przez specjalistów z dziedziny kultury antycznej, pracowników naukowych i  doktorantów; b) części testowej, w której uczniowie będą odpowiadać na pytania sformułowane na podstawie wysłuchanego przez nich wykładu lub zajęć, w których wzięli udział, a także podanej z wyprzedzeniem lektury.

Podczas każdego spotkania uczeń będzie mógł uzyskać 10 pkt. za odpowiedzi na pytania testowe dotyczące zajęć, w których właśnie wziął udział oraz, od drugiego spotkania począwszy, 5 pkt. za odpowiedzi na pytania dotyczące poprzedzających zajęć oraz podanej lektury. Łączna suma punktów, jakie może zdobyć uczeń, który weźmie udział we wszystkich zajęciach i odpowie bezbłędnie na wszystkie pytania w kolejnych testach wynosi 100 (1 spotkanie – 10 pkt. 6 spotkań po 15 pkt.). Każdy z uczestników programu będzie gromadził punkty na swym indywidualnym koncie. Podczas uroczystego zakończenia „Ligi starożytniczej”, które planujemy na koniec maja lub początek czerwca przyszłego roku, najlepsi w tej rywalizacji uczniowie zostaną uhonorowani dyplomami oraz nagrodami. O sukcesach laureatów zostaną również powiadomione Dyrekcje Szkół, do których uczęszczają wyróżnieni uczniowie.

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Katedra Filologii Klasycznej UMK, Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Fundacja „Traditio Europae”. Od drugiej edycji konkurs wspiera Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a od trzeciej objęty jest on również honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Zachęcamy do zapisów!

Terminarz tegorocznej, 16. edycji Ligi, do pobrania.
Regulamin 16. edycji ligi starożytniczej (rok szkolny 2022/2023) do pobrania

Zgody RODO dla osób powyżej 16. roku życia i poniżej 16. roku życia.