Filologia Klasyczna

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 35 25 email: filklas@umk.pl
KFK Aktualności KFK Aktualności

Liga Starożytnicza

Harmonogram spotkań w ramach Ligi Starożytniczej w roku akademickim 2019/ 2020

26.10.2019 O pierwszych mnichach i klasztorach, prof. Przemysław Nehring

23.11.2019 Spór o Boga: wielka debata o Trójcę Świętą w IV w., mgr Marta Szada, UW

10.01.2020 Dariusz Wielki i inskrypcja z Behistun, dr hab. Rafał Rosół, prof. UAM

15.02.2020 Długie życie Marka Tulliusza Cycerona, dr Rafał Toczko, UMK

28.03.2020 Przejścia i przemiany: tajemnice “Metamorfoz” Apulejusza z Madaurydr Julia Doroszewska, UW

18.04.2020 Wyobraźnia tłumacza, dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK

09.05.2020 Czesława Miłosza portret śródziemnomorski, dr hab. Ewa Kołodziejczyk, prof. IBL PAN

30.05.2020 Zakończenie