Komparatystyka literacko-kulturowa

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 214, 87-100 Toruń

E-mail: komparatystyka@umk.pl, tel. +48 56 611 35 29, tel./fax +48 56 611 35 35

Facebook

zdjęcie nagłówkowe

Aktualności

Tradycje, postpamieć, translingwizm

Ukazał się komparatystyczny numer czasopisma “Archiwum Emigracji” pt. Comparing (E)migrations: Traditions – (Post)memory – Translingualism / Porównując (e)migracje: tradycje – (post)pamięć – translingwizm, pod redakcją Marcina Wołka, Agaty Domachowskiej i Joanny Antoniak.

Teorie – Porównania – Dyskursy

Ukazał się pierwszy tom naszej serii wydawniczej “Teorie – Porównania – Dyskursy”, redagowanej przez Annę Skubaczewską-Pniewską i Marcina Wołka: Powieść dziś: teorie, tradycje, interpretacje pod red. Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Justyny Tuszyńskiej. Zapraszamy do lektury!

Zamiatin i inni

26 listopada 2019 r. naszym gościem była prof. Jelena Kozmina z Uralskiego Uniwersytetu Federalnego w Jekaterynburgu, autorka między innymi książek Поэтика романа-антиутопии („Poetyka powieści-antyutopii”) i Фантастический авантюрно-исторический роман („Fantastyczna powieść przygodowo-historyczna”). Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę gatunków literackich, fantastykę, współczesną literatura rosyjska i polską. Prof. Kozmina wygłosiła wykład pt. Zamiatin i inni: tradycje antyutopii we współczesnej prozie rosyjskiej.

“Kryminalista” w Collegium Maius

7 listopada 2019 r. mieliśmy dwa spotkania z Ryszardem Ćwirlejem, badaczem i autorem powieści neomilicyjnych: wykład Propagandowy obraz funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej w literaturze kryminalnej okresu PRL oraz warsztaty dla studentów z pisania kryminałów.

Sztetl Lubicz

28 października 2019 r. odbyło się spotkanie z dr Karoliną Famulską-Ciesielską na temat jej książki o Żydach Lubicza pod Toruniem. Otworzyło ono cykl otwartych spotkań seminaryjnych naszej Katedry.

Mamy katedrę!

W związku ze zmianą struktury Wydziału Humanistycznego (dawniej: Filologicznego) 1 października 2019 dotychczasowa Pracownia Komparatystyki Literacko-Kulturowej weszła w skład nowo utworzonej Katedry Teorii Literatury i Komparatystyki, która wspólnie z przedstawicielami innych jednostek Wydziału prowadzi teraz studia na kierunku komparatystyka literacko-kulturowa. Strona internetowa KTLiK tutaj.

Komparatystka wyróżniona

Z przyjemnością informujemy, że praca licencjacka pani Karoliny Osińskiej, absolwentki komparatystyki literacko-kulturowej na UMK, zatytułowana Katedra jako przestrzeń nieprzenikniona. “Intersemiotyczny łańcuch”: Gaudi – Beksiński – Dukaj – Bagiński, napisana pod kierunkiem dr Pauliny Abriszewskiej z naszej Pracowni, została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską Wydziału Filologicznego UMK w roku 2017.

Jan Gondowicz w Toruniu

Jan Gondowicz – wybitny tłumacz, eseista i krytyk – 30 listopada i 1 grudnia 2017 r. gościł na UMK na zaproszenie naszej Pracowni oraz Katedry Filologii Romańskiej i Instytutu Literatury Polskiej. Wygłosił dwie prelekcje: Wizyta Wielkiego Turka. O przekładaniu “Mieszczanina szlachcicem” Moliera oraz Conrad. Techniki wyobraźni.

Nasza pierwsza absolwentka

28 czerwca 2017 r. wypuściliśmy w świat pierwszą dyplomowaną komparatystkę. Pani Kasiu, gratulujemy!

Miasta André Acimana
W naszym cyklu otwartych spotkań “Pogranicza, różnice, relacje” 12 maja 2017 r. prof. Katarzyna Jerzak z Akademii Pomorskiej w Słupsku poprowadziła seminarium pt. André Aciman: New York City albo pamięć miasta.

O wielojęzycznej literaturze żydowskiej
Ukazał się najnowszy numer pisma “Archiwum Emigracji” z obszernym blokiem artykułów pt. Współczesna literatura żydowskiej diaspory językowej pod redakcją Marcina Wołka. W środku ponad dwadzieścia tekstów badaczek i badaczy z kraju i zagranicy, w tym Piotra Sadkowskiego i Moniki Tokarzewskiej z naszej Pracowni. Warto zajrzeć!

Nowy numer “Porównań”
Ukazał się t. 18 pisma “Porównania” (japonistyczny), a w nim m.in. sprawozdanie z organizowanej przez nas zeszłorocznej konferencji o dydaktyce komparatystyki, połączonej ze zjazdem Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej. Polecamy!

Academic English dla studentów komparatystyki
Od roku akademickiego 2016/2017 studenci komparatystyki literacko-kulturowej mogą wybierać przedmiot Academic English in multicultural perspectives i uczyć się praktycznie języka w międzynarodowym środowisku – wraz ze studentami z zagranicy przyjeżdżającymi na UMK w ramach programu Erasmus+.

Wymiana studencka z Włochami
Komparatystyka UMK podpisała umowę o wymianie w ramach programu Erasmus+ z Università degli Studi di Genova. Studenci komparatystyki mogą studiować za granicą także na podstawie innych umów zawartych z zagranicznymi uczelniami przez Wydział Filologiczny UMK.

W muzeum polskich uchodźców
11 czerwca 2016 r. studenci pierwszego roku komparatystyki literacko-kulturowej wraz z prof. Danutą Kowalewską odwiedzili Muzeum Emigracji w Gdyni. Było to zwieńczenie zajęć poświęconych kulturowym sensom podróży. Zdjęcia z wyjazdu można zobaczyć tutaj.

Seminarium o tożsamości
10 czerwca 2016 r. dr Magdalena Kardach z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poprowadziła dla nas zajęcia warsztatowo-seminaryjne na temat procesów kształtujących tożsamość pt. Kim jestem? Kim jesteś? Kim jest? Kim jesteśmy?

François Rosset w Toruniu
28 kwietnia 2016 r. gościem naszego cyklu seminariów “Pogranicza, różnice, relacje” był prof. François Rosset z Uniwersytetu w Lozannie, jeden z najlepszych w świecie znawców twórczości Jana Potockiego. Na zaproszenie naszej Pracowni i Katedry Filologii Romańskiej UMK wygłosił wykład Kto jest autorem “Rękopisu znalezionego w Saragossie”? Rozważania filologiczne i literaturoznawcze.

Sympozjum dydaktyków komparatystyki
W dniach 30 – 31 marca 2016 r. odbyło się w Toruniu Ogólnopolskie Sympozjum Dydaktyków Komparatystyki połączone z walnym zebraniem członków Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej. Nasza Pracownia współorganizowała to wydarzenie. Wydarzeniem towarzyszącym była promocja komparatystycznego numeru pisma “Litteraria Copernicana”, połączona z wykładem prof. Ewa Szczęsnej pt. Poetyka w świecie tekstów wieloznakowych.

Pożytki z porównania
W grudniu 2015 r. ukazał się komparatystyczny numer pisma “Litteraria Copernicana” pt. Pożytki z porównania pod red. Adama F. Koli i Marcina Wołka, a w nim teksty Ewy Szczęsnej, Iwony Puchalskiej, Anny Branach-Kallas, Małgorzaty Liseckiej, Karola Sauerlanda, Małgorzaty Klentak-Zabłockiej, Arenta van Nieukerkena, Żanety Nalewajk i Pauliny Abriszewskiej, sylwetka Manfreda Kridla oraz wywiad z Christianem Moserem. Wszystko do przeczytania na Akademickiej Platformie Czasopism oraz w wersji drukowanej. Zapraszamy do lektury!

Praktycznie o komparatystyce
6 listopada 2015 r. Katarzyna Nastula, studentka II roku komparatystyki literacko-kulturowej na UMK, opowiedziała o swojej wakacyjnej praktyce w departamencie integracji kulturowej firmy Repsol w Hiszpanii. Było ciekawie, zwłaszcza dla tych, którzy zastanawiają się, co można robić po studiach komparatystycznych.

Akustycznie i elektronicznie w Słuchalni
6 listopada 2015 r. w CSW “Znaki Czasu” w Toruniu odbył się koncert skrzypaczki Karin Hellqvist ze Szwecji, a 7 i 8 listopada – prezentacje na temat wyobrażeń science fiction w muzyce tworzonej w nieistniejącym już Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia. Organizatorką wydarzenia była współpracująca z naszą pracownią Małgorzata Burzyńska ze Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego “Megafon”.

Literatura żydowska, pisarze świata
W dniach 29 – 30 czerwca 2015 odbyła się zorganizowana przez naszą Pracownię konferencja naukowa “Współczesna literatura żydowska w językach nieżydowskich – genealogie pisarskie”.

Muzyczne znaki czasu
30 maja 2015 w CSW „Znaki Czasu” odbyła się inauguracja międzynarodowego festiwalu młodej muzyki nowej „Słuchalnia – muzyczne znaki czasu”, organizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Megafon” (kuratorka: Małgorzata Burzyńska, współpracująca z naszą Pracownią). Głównymi punktami wieczoru były wystawienie opery Dominika Karskiego Między nimi a wiecznością nie było więcej niż minuta i pół (do libretta Pawła Krzaczkowskiego) oraz prezentacja sztuki radiowej Michała Libery & _Kelo na podstawie tekstów Itala Calvino Invisible City (w wersji na żywo).

Stan komparatystyki
W The 2014 – 2015 Report on the State of the Discipline of Comparative Literature, przygotowanym przez American Comparative Literature Association, znalazł się tekst Adama F. Koli z naszej Pracowni zatytułowany The Politics of the Archive in Semi-Peripheries. Zapraszamy do lektury!

Seminarium z cyklu “Pogranicza – różnice – relacje”
Ruszył cykl otwartych spotkań organizowanych przez naszą Pracownię. Naszym pierwszym gościem był prof. Michał Kuziak z Uniwersytetu Warszawskiego, który 15 maja 2015 r. poprowadził seminarium na temat: Polskie doświadczenie słabości kulturowej i cywilizacyjnej (XIX – XX wiek).

Konfrontacje literackie
13 maja 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się studencko-doktorancka konferencja naukowa “XX-wieczne konfrontacje literackie”, zorganizowana przez Koło Literatury XX Wieku. Nasza Pracownia objęła to wydarzenie swoim patronatem.

O Patricku Modiano
18 kwietnia w ramach XV Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki dr hab. Piotr Sadkowski, kierownik Katedry Filologii Romańskiej UMK i członek naszej Pracowni, wygłosił wykład poświęcony laureatowi Literackiej Nagrody Nobla z roku 2014, francuskiemu pisarzowi Patrickowi Modiano.

Hermeneutyka, filozofia, teologia
9 grudnia 2014 r. Matthew W. Knotts z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven wygłosił na nasze zaproszenie wykład pt. Gadamer’s understanding of hermeneutics as the capacity for ‘questioning’, and the significance thereof for philosophy and theology.

Komparatystyczny numer “Tekstów Drugich”
Polecamy najnowszy numer dwumiesięcznika “Teksty Drugie”, poświęcony zagadnieniom literatury światowej. Wśród wielu interesujących materiałów, w tym przekładów, publikacje dr. Adama Koli z naszej pracowni.

Dr Rafał Toczko wyróżniony
Z przyjemnością informujemy, że dr Rafał Toczko, członek Pracowni Komparatystyki Literacko-Kulturowej UMK, znalazł się wśród czterech osób z UMK wyróżnionych stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Rafale, Gratulujemy!

Dr Adam Kola z nominacją
Dr Adam Kola, członek Pracowni Komparatystyki Literacko-Kulturowej UMK, znalazł się w gronie 15 młodych naukowców nominowanych do Nagrody Naukowej tygodnika “Polityka”. Gratulujemy!

Uwaga miłośnicy kultur Dalekiego Wschodu!
Centrum Języka i Kultury Chińskiej oraz Pracownia Języka i Kultury Japońskiej otwierają się dla komparatystów. Studenci komparatystyki będą mogli poznawać elementy sinologii i japonistyki!

Finał konkursu
14 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie dla uczniów szkół średnich na temat Mity ciągle żywe? Postacie, wątki i motywy mitologiczne w kulturze współczesnej. I nagrodę (tablet oraz publikacja pracy na stronie Pracowni Komparatystyki Literacko-Kulturowej) otrzymał Jakub Osiński (Liceum Akademickie w Toruniu), nagrodę II (zestaw książek oraz publikacja pracy na stronie Pracowni Komparatystyki Literacko-Kulturowej) – Paulina Kętrzyńska (II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu), nagrodę III (zestaw książek) – Natalia Macioszek (Liceum Akademickie w Toruniu), wyróżnienie I (publikacja pracy na stronie Pracowni Komparatystyki Literacko-Kulturowej oraz książka) – Adrianna Rasmus (VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy), wyróżnienie II (książka) – Ewa Rudol (I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy). W programie jako imprezy towarzyszące znalazły się mini-wykład dr. hab. Marcina Wołka pt. Co to jest komparatystyka? Dlaczego literacka, dlaczego kulturowa? oraz spektakl teatru studenckiego “Perpetuum mobile” na podstawie komedii Gbur Plauta.

Gilles Rozier w Toruniu
4 czerwca 2014 r. Katedra Filologii Romańskiej i Pracownia Komparatystyki Literacko-Kulturowej UMK zorganizowały spotkanie z francuskim pisarzem Gilles’em Rozierem. Dr Gilles Rozier jest tłumaczem literatury jidysz i tworzy poezję w tym języku. Kieruje Biblioteką Medema w Paryżu, która jest największym europejskim ośrodkiem pielęgnującym kulturę jidysz. W języku polskim ukazały się dwie książki Gilles’a Roziera: powieść Z kraju bez miłości (Wydawnictwo Literackie, 2013), odtwarzająca świat żydowskiej kultury w międzywojennej Polsce, oraz praca naukowa na temat awangardy jidyszowej w Łodzi lat dwudziestych Mojżesz Broderson: od Jung Idysz do Araratu (Wydawnictwo Hamal, 2008).

O literaturze komparatystycznie
17 maja 2014 r. członkowie naszej Pracowni przeprowadzili kolejne zajęcia w ramach cyklu “Wokół literatury i języka”, którego organizatorem jest Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej. Dr hab. Marcin Wołk poprowadził konwersatorium Poezja – logika – filozofia. Na przykładzie utworów Haliny Poświatowskiej i Wisławy Szymborskiej, a dr Paulina Abriszewska – konwersatorium “Szekspir wymyślił człowieka”. O tym, jak stwarza nas literatura.

Łzy Wertera
26 kwietnia 2014 r. dr Bogna Paprocka-Podlasiak z naszej Pracowni wygłosiła w Collegium Maius UMK otwarty wykład pt. “WOKÓŁ ŁEZ WERTERA. MOTYW PŁACZU W LITERATURZE XVIII I XIX WIEKU”. Prelekcja odbyła się w ramach warsztatów „Wokół literatury i języka” przygotowanych przez Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej.

Kongres ICLA/AILC
W dniach 18–24 lipca 2013 r. w Paryżu odbył się XX Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Literatury Porównawczej (XXe Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée / 20th Congress of the International Comparative Literature Association; ICLA/AILC). Zapraszamy do lektury sprawozdania Adama Koli, które ukazało się w czasopiśmie “Porównania” nr 12 (2013).

David Damrosch w Toruniu
16 września 2013 na Wydziale Filologicznym UMK odbyło się spotkanie ze światowej sławy komparatystą prof. Davidem Damroschem z Department of Comparative Literature Uniwersytetu Harvarda (USA). Prof. Damrosch wygłosił wykład pt. “Grand Theft Ovid: Literary Studies in the Internet Age”, po którym wywiązała się interesująca dyskusja.
Organizatorami spotkania były:
Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie UMK
Polskie Stowarzyszenie Komparatystyki Literackiej
Pracownia Komparatystyki Literacko-Kulturowej UMK
Forum Humanistyczne

Arent van Nieukerken w Toruniu
29 maja 2012 r. Pracownia Komparatystyki Literacko-Kulturowej we współpracy z Katedrą Filologii Germańskiej gościła prof. Arenta van Nieukerkena z Universiteit van Amsterdam. Profesor wygłosił odczyt pod tytułem “Cyprian Norwid i Heinrich Heine”.