Komparatystyka literacko-kulturowa

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 214, 87-100 Toruń

E-mail: komparatystyka@umk.pl, tel. +48 56 611 35 29, tel./fax +48 56 611 35 35

Facebook

zdjęcie nagłówkowe

Tygodniowy plan zajęć

Plan zajęć obowiązkowych w semestrze zimowym 2020/2021

Uwaga, w planie mogą być jeszcze nanoszone zmiany! Prosimy o regularne sprawdzanie.

Wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie, przez internet. Kliknięcie w nazwę przedmiotu odsyła do opisu w USOS-ie, kliknięcie w nazwisko osoby prowadzącej – do profilu z danymi kontaktowymi.

Rok I
Wybrane problemy historii kultury (wykład), prof. Rafał Toczko – wtorek, godz. 8.00-9.30

Metody pracy naukowej, prof. Marcin Wołk (ćwiczenia) – środa, godz. 11.30-13.00

Kultura wypowiedzi, prof. Joanna Kulwicka-Kamińska (konwersatorium) – środa, godz. 15.00-16.30

Historia komparatystyki, prof. Marcin Wołk (konw.) – czwartek, godz. 9.45-11.15

Wstęp do wiedzy o literaturze, prof. Marcin Wołk (konw.) – czwartek, godz. 11.30-13.00

Warsztaty komparatystyczne, prof. Rafał Toczko, prof. Danuta Kowalewska (konw.) – piątek, godz. 9.45-11.15

Wstęp do wiedzy o kulturze, prof. Paulina Abriszewska (konw.) – piątek, godz. 11.30-13.00

Academic English in Multicultural Perspectives (zajęcia fakultatywne, do realizacji w I, II, III lub IV semestrze), mgr Sława Krasińska – czwartek, godz. 15.00-16.30 i piątek, godz. 15.00-16.30

Rok II

Metodologia badań porównawczych, prof. Adam Kola (konw.) – wtorek, godz. 11.30-13.00

Stylistyka praktyczna, dr Krystyna Bojałkowska (ćw.) – środa, godz. 9.45-11.15

Warsztaty komparatystyczne, dr Rafał Kleśta-Nawrocki, dr Małgorzata Lisecka (konw.) – piątek, godz. 11.30-13.00

Kanony literackie, prof. Monika Tokarzewskia, prof. Anna Skubaczewska-Pniewska (konw.) – piątek, godz. 13.15-14.45

Academic English in Multicultural Perspectives (zajęcia fakultatywne, do realizacji w I, II, III ub IV semestrze), mgr Sława Krasińska – czwartek, godz. 15.00-16.30 i piątek, godz. 15.00-16.30

Rok III

Seminarium licencjackie, prof. Rafał Toczko – wtorek, godz. 13.15-14.45

Podstawy przekładoznawstwa, prof. Iwona Rzepnikowska (konw.) – czwartek, godz. 9.45-11.15

Komparatystyka, prof. Dariusz Pniewski, prof. Hanna Ratuszna (konw.) – piątek, godz. 9.45-11.15

Literatura światowa, prof. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. Bogdan Burdziej (konw.) – piątek, godz. 11.30-13.00