Komparatystyka literacko-kulturowa

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 214, 87-100 Toruń

E-mail: komparatystyka@umk.pl, tel. +48 56 611 35 29, tel./fax +48 56 611 35 35

Facebook

zdjęcie nagłówkowe

Tygodniowy plan zajęć

Plan zajęć obowiązkowych w semestrze letnim 2019/2020

Jeżeli nie podano inaczej, zajęcia odbywają się w Collegium Maius UMK.

 

Rok I

Kanony literackie I – prof. Katarzyna Więckowska, dr Anna Żurawska: poniedziałek 9.45-11.15, Coll. Humanisticum, sala AB 3.15

Metodologia humanistyki – prof. Paulina Abriszewska: piątek, godz. 8.00-9.30, s. 302

Warsztaty komparatystyczne II – prof. Paulina Abriszewska, dr Mirosława Radowska-Lisak: piątek, 9.45-11.15, s. 302

Wybrane problemy historii kultury – dr Rafał Toczko: piątek 11.30-13.00 (razem z rokiem II), s. 302

Academic English – mgr Adam Rubczak: środa 15.00-18.15, s. 302 (zajęcia do zrealizowania w dowolnym semestrze na I lub II roku studiów)

 

Rok II

Literatura światowa – dr Adam Kola, prof. Paulina Abriszewska: piątek 9.45-11.15, s. 303

Wybrane problemy historii kultury – dr Rafał Toczko: piątek 11.30-13.00 (razem z rokiem I), s. 302

Komparatystyka – prof. Monika Tokarzewska, prof. Dariusz Brzostek: piątek, 13.15-14.45, s. 302

Academic English – mgr Adam Rubczak: środa 15.00-18.15, s. 302 (zajęcia fakultatywne)

 

Rok III

Seminarium licencjackie – prof. Paulina Abriszewska: czwartek, 11.30-13.00, s. 214

Teoria przekładu – prof. Iwona Rzepnikowska: piątek,15.00-16.30, s. 206 (razem z lingwistyką stosowaną ros.z czes. i filologią rosyjską)