Komparatystyka literacko-kulturowa

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 214, 87-100 Toruń

E-mail: komparatystyka@umk.pl, tel. +48 56 611 35 29, tel./fax +48 56 611 35 35

Facebook

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy i dydaktycy

Kierownik Katedry Teorii Literatury i Komparatystyki:

Dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK

Koordynator kierunku komparatystyka literacko-kulturowa:

Dr hab. Marcin Wołk, prof. UMK

Opiekunka I roku komparatystyki literacko-kulturowej:

Dr hab. Paulina Abriszewska, prof. UMK

Dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK

Dr Mirosława Radowska-Lisak

Dr Justyna Tuszyńska

Współpracują z nami:

Dr Adam Bednarczyk (Katedra Orientalistyki)

Dr hab. Paweł Bohuszewicz, prof. UMK (Katedra Antropologii Literatury i Nowych Mediów)

Dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK (Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Anglojęzycznej)

Dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK (Katedra Kulturoznawstwa, Instytut Nauk o Kulturze)

Prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej)

Dr Adam Kola (Katedra Literatur Słowiańskich)

Dr Grzegorz Koneczniak (Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Anglojęzycznej)

Dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK (Katedra Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej)

Dr Magdalena Kowalska (Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej)

Dr hab. Dariusz Pniewski, prof. UMK (Katedra Antropologii Literatury i Nowych Mediów)

Dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK (Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej)

Dr Maciej Szatkowski (Katedra Kulturoznawstwa, Instytut Nauk o Kulturze)

Dr Rafał Toczko (Katedra Filologii Klasycznej)

Dr hab. Monika Tokarzewska, prof. UMK (Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Niemieckiego Obszaru Językowego)

Dr Anna Żurawska (Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej)