Komparatystyka literacko-kulturowa

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 214, 87-100 Toruń

E-mail: komparatystyka@umk.pl, tel. +48 56 611 35 29, tel./fax +48 56 611 35 35

Facebook

zdjęcie nagłówkowe

Wybrane publikacje

“Achiwum Emigracji” 2020 [2021], Vol. / z. 28: Comparing (E)migrations: Traditions – (Post)memory – Translingualism / Porównując (e)migracje: tradycje – (post)pamięć – translingwizm, ed. by / red. Marcin Wołk, Agata Domachowska, Joanna Antoniak.

Powieść dziś. Teorie, tradycje, interpretacje, red. Anna Skubaczewska-Pniewska i Justyna Tuszyńska, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019.

Paulina Abriszewska, Ciało w literaturze, literackie, literatury. Trzy studia o romantyzmie, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2018.

Litteraria Copernicana 4(28)/2018: Echa antyku, red. Tomasz Waszak, Marcin Wołk.

Adam F. Kola, Socjalistyczny postkolonializm. Rekonsolidacja pamięci, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2018.

“Archiwum Emigracji” 2017, z. 1-2 (24-25): Kazimierz Brandys w Polsce i w Europie / Kazimierz Brandys en Pologne et en Europe, red. Agnieszka Grudzińska, Marek Tomaszewski, Marcin Wołk.

“Litteraria Copernicana” 2 (22) (2017): Kobieta i epoki. Wiek XIX, red. Paulina Abriszewska i Mirosława Radowska-Lisak.

“Archiwum Emigracji” 2014 [2016], z. 1/2 (20/21): Współczesna literatura żydowskiej diaspory językowej, red. Marcin Wołk.

“Litteraria Copernicana” 2015, nr 2 (16): Pożytki z porównania, red. Adam F. Kola, Marcin Wołk.

Monika Tokarzewska, Rettung vor Bodenlosigkeit. Neues Anfangsdenken und kosmologische Metaphern bei Locke, Leibniz, Kant, Fichte, Novalis und Jean Paul, Frankfurt am Main etc.: Peter Lang, 2015.

Bogna Paprocka-Podlasiak, Faust J. W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012.

Rafał Toczko, Jak zostać heretykiem. Przypadek Pelagiusza, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012.

Paulina Abriszewska, Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2011.

Piotr Sadkowski,Récits odysséens. Le theme du retour d’exil dans l’écriture migrante au Québec et en France, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2011.

Adam Kola,Europa w dyskursie polskim, czeskim i chorwackim. Rekonfiguracje krytyczne, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2011.

Monika Tokarzewska,Der feste Grund des Unberechenbaren. Georg Simmel zwischen Soziologie und Literatur, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010.

Marcin Wołk, Głosy labiryntu. Od “Śmierci w Wenecji” do “Monizy Clavier”, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2009.