Komparatystyka literacko-kulturowa

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 214, 87-100 Toruń

E-mail: komparatystyka@umk.pl, tel. +48 56 611 35 29, tel./fax +48 56 611 35 35

Facebook

zdjęcie nagłówkowe

Komparatystyka literacko-kulturowa

Dlaczego studiowanie komparatystyki to dobry wybór?

Komparatystyka literacko-kulturowa to propozycja dla zdecydowanych, ale i dla tych, którzy z decyzją o wyborze kierunku studiów mają problem. Dlaczego? Poniżej odpowiedź na to i na wiele innych pytań.

Co to jest komparatystyka?

Komparatystka literacko-kulturowa to nowy kierunek studiów licencjackich oferowany na Wydziale Filologicznym UMK. Są to interdyscyplinarne studia dla osób lubiących czytać i oglądać sztukę w różnych mediach, poznawać inne kultury, uczyć się języków obcych. Nasze studia adresowane są do ludzi o szerokich zainteresowaniach literackich i ogólnokulturowych. Na komparatystyce można poznawać dwie lub więcej literatury i kultury narodowe, a ponadto wybierać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami rozmaite przedmioty z oferty Wydziału Filologicznego i całego uniwersytetu. Dodatkową zaletą kierunku jest możliwość naprawdę intensywnej nauki języków obcych. Obecnie w Polsce jedynie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu proponuje studiowanie komparatystyki jako osobnego kierunku.

Program naszych studiów obejmuje dwa bloki przedmiotów. Pierwszy z nich to przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów komparatystyki, które dają podstawy wiedzy o kulturze, zapoznają studentów z dorobkiem literatury światowej i wyposażają w warsztat metodologiczny niezbędny do porównawczego badania literatur i kultur narodowych oraz rozmaitych obszarów kultury wysokiej i popularnej. Blok drugi to przedmioty fakultatywne, wybierane przez studentów w porozumieniu z opiekunami naukowymi. Pozwalają one zdobyć rozległą wiedzę szczegółową z zakresu różnych filologii (klasycznej, polskiej, niemieckiej, romańskiej, rosyjskiej, angielskiej, bałkańskiej, greckiej, arabskiej, japońskiej, chińskiej) oraz kulturoznawstwa.

Co będzie interesowało potencjalnego pracodawcę?

Znajomość języków, różnorodność doświadczeń, obeznanie z innymi kulturami, wyjazdy zagraniczne, rodzaj odbytych praktyk i staży.

Studia z zakresu komparatystyki literacko-kulturowej mają na celu wykształcenie ludzi zorientowanych w różnorodności kulturowej świata, otwartych, samodzielnie myślących, przygotowanych do życia w zglobalizowanej rzeczywistości. Komparatystyka nie jest kierunkiem kształcącym do jednego konkretnego zawodu, sprzyja natomiast rozwinięciu kompetencji cenionych przez najlepszych pracodawców: elastyczności w myśleniu i działaniu, otwartości na nowe wyzwania i na innych ludzi, samodzielności, krytycyzmu, kreatywności. Umożliwia przy tym dobre poznanie obcych języków i kultur, przede wszystkim zaś daje szerokie wykształcenie humanistyczne. Tłumacz, wydawca, dziennikarz, pracownik działu relacji międzykulturowych w międzynarodowym koncernie albo różnych placówek kulturalnych – to tylko niektóre przykłady zawodów, w których kompetencje komparatystyczne będą nieocenione.

Plusy komparatystyki

+ Poznajesz przedmioty wykładane na różnych kierunkach studiów

Program komparatystyki pozwala uczęszczać na przedmioty oferowane na różnych kierunkach studiów i zdobywać wiedzę z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych. Oprócz komparatystycznego trzonu, ponad połowa zajęć to wybierane przez Ciebie przedmioty z całej oferty dydaktycznej Wydziału Filologicznego, a także innych wydziałów UMK. Możesz więc uczestniczyć i zaliczać zajęcia dotyczące literatury starogreckiej czy rzymskiej, dawnej i współczesnej literatury polskiej, a także niemieckiej, brytyjskiej, rosyjskiej, albańskie (to tylko przykłady, pole wyboru jest o wiele szersze!). Spośród zajęć kulturoznawczych można wybrać (i znowu podajemy tylko przykłady) zajęcia dotyczące kultury bałkańskiej, romańskiej czy arabskiej, filmu, teatru, telewizji, muzyki… Do tego możesz poznawać przedmioty oferowane np. na filozofii czy historii sztuki.

++ Intensywna nauka więcej niż jednego języka obcego

Studia komparatystyczne kładą nacisk na naukę języków. W ramach komparatystyki studenci uczęszczają na tzw. lektorat – kurs wybranego języka, kończący się egzaminem potwierdzającym osiągnięcie biegłości językowej na poziomie B2. Nauka języków obcych dla komparatystów prowadzona jest jednak nie tylko w ramach tradycyjnych lektoratów, ale także na rozbudowanych, intensywnych kursach oferowanych przez filologie obce. To tzw. praktyczna nauka języka, która w wypadku języków nowożytnych obejmuje kształcenie konkretnych umiejętności językowych w ramach takich przedmiotów, jak gramatyka, pisanie, konwersacja, tłumaczenie, fonetyka.

Oprócz tego na komparatystyce uczysz się podstaw przekładoznawstwa. Możesz także uczestniczyć w różnych zajęciach wykładanych w językach obcych. Wydział Filologiczny UMK oferuje również swoim studentom szeroką ofertę wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus Plus – daje to możliwość studiowania (przez semestr lub rok) na zagranicznej uczelni i żywego kontaktu z poznawanym językiem i kulturą.

Nie trzeba dodawać, że dzisiejszy rynek pracy wymaga praktycznej znajomości języków. Wbrew pozorom niekoniecznie musi to być angielski. Poszukiwani są tłumacze i osoby znające języki nie tylko zachodnie, ale również mowę naszych wschodnich czy południowych sąsiadów. Niektórzy pracodawcy szukają osób posługujących się językami z obu obszarów – np. niemieckim i rosyjskim. Komparatystyka umożliwia nieodpłatną naukę więcej niż jednego języka obcego.

+++ Komparatystyka – studia dla kreatywnych

Studiowanie komparatystyki na UMK wiąże się z wysokim stopniem zindywidualizowania programu studiów. Ponad połowę przedmiotów stanowią zajęcia do wyboru, zatem każdy student ma swój własny program nauczania. Dyplom komparatystyki jest potwierdzeniem nieszablonowego wykształcenia, stanowi świadectwo oryginalnych zainteresowań studenta i osiągniętych przez niego różnorodnych kompetencji. Dla potencjalnego pracodawcy może to być ważny plus.

Początek tworzenia własnego programu studiów nie jest łatwy. Pomogą w tym tutorzyczłonkowie Pracowni Komparatystyki Literacko-Kulturowej, specjalizujący się w różnych dyscyplinach humanistycznych. Pomagają oni ustalić plan studiowania, rozwiązywać problemy organizacyjne, udzielają porad merytorycznych.

Komparatystyka literacka i kulturowa to dyscypliny prężnie rozwijające się na świecie; większość najlepszych światowych uniwersytetów oferuje studia z tego zakresu. UMK jest jedyną uczelnią w Polsce, na której prowadzone będą samodzielne studia komparatystyczne – takie w dodatku, które traktują jednakowo wszystkie literatury i kultury narodowe, nie uprzywilejowując żadnej z nich.

– Minusy komparatystyki?

Zasadniczo minus jest jeden – sporo pracy 🙂

Różnorodność przedmiotów i równoległa nauka języków obcych wymagają poświęcenia czasu, samodyscypliny i systematyczności. Ale liczy się przecież satysfakcja i efekt, prawda?

Co po komparatystyce?

Dyplom licencjata komparatystyki literacko-kulturowej pozwala kontynuować studia na różnych kierunkach na UMK oraz na innych uczelniach w Polsce i za granicą. Magisterskie studia komparatystyki literackiej prowadzi na przykład Uniwersytet w Getyndze, współpracujący z naszą Pracownią. Komparatystyczne specjalizacje w ramach studiów drugiego stopnia filologii polskiej istnieją na niektórych uniwersytetach w Polsce. Ale możesz się też zdecydować na studia magisterskie na którejś z filologii obcych, na różnych specjalnościach polonistycznych, na filologii klasycznej lub na innym kierunku humanistycznym. Ponieważ to Ty – z naszą pomocą – układasz program, możliwości otwierane przez studia komparatystyczne są prawie nieograniczone.

Kadra

Studia komparatystyczne na UMK organizuje działająca na Wydziale Filologicznym Pracownia Komparatystyki Literacko-Kulturowej we współpracy z niemal wszystkimi instytutami, katedrami i pracowniami filologicznymi. Kadra toruńskiej komparatystyki to z jednej strony doświadczeni nauczyciele akademiccy, a z drugiej ludzie młodzi, prężnie kierujący swoimi projektami badawczymi, otwarci na nowe perspektywy. Więcej o nas w zakładce PRACOWNICY.

Studia są prowadzone przez Pracownię Komparatystyki Literacko-Kulturowej we współpracy z następującymi jednostkami UMK:

Instytut Literatury Polskiej, Katedra Filologii Angielskiej, Katedra Filologii Bałkańskiej, Katedra Filologii Germańskiej, Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Filologii Romańskiej, Katedra Filologii Słowiańskiej, Katedra Kulturoznawstwa, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej, Pracownia Języka i Kultury Arabskiej, Pracownia Języka i Kultury Japońskiej, Centrum Języka i Kultury Chińskiej.

Informacje o rekrutacji i Internetowa Rejestracja Kandydatów – kliknij TUTAJ