Komparatystyka literacko-kulturowa

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 214, 87-100 Toruń

E-mail: komparatystyka@umk.pl, tel. +48 56 611 35 29, tel./fax +48 56 611 35 35

Facebook

zdjęcie nagłówkowe

Program i plan studiów

Program i plan studiów

Osobom zainteresowanym studiowaniem komparatystyki polecamy zapoznanie się przede wszystkim z planem studiów, który pokazuje, jakie przedmioty lub grupy przedmiotów studenci tego kierunku poznają w kolejnych latach i semestrach. Program studiów jest szczegółowym wykazem wszystkich przedmiotów wraz z zakładanymi dla nich efektami kształcenia i formami zaliczenia.