FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Studia I stopnia (licencjackie)

Program studiów obowiązujący I, II, III rok filologii germańskiej I stopnia – w roku akademickim 2019/2020

 

Studia I stopnia filologii germańskiej

Po 6 semestrach LICENCJAT

–  znajomość języka niemieckiego na poziomie odpowiadającym C1
–  910 godzin zajęć praktycznej nauki języka niemieckiego (8-12 godzin nauki języka tygodniowo przez 6 semestrów)
–  doskonalenie językowe w ramach autentycznej komunikacji uniwersyteckiej – prawie wszystkie zajęcia prowadzone w j. niemieckim
–  programy nauczania otwarte na zagadnienia aktualne i interdyscyplinarne
–  szansa na praktykę zawodową w firmach krajowych i zagranicznych
–  bogata oferta stypendialna
–  drugi język obcy (do wyboru angielski, czeski, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski)