Filologia Klasyczna

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 35 25 email: filklas@umk.pl
KFK Aktualności KFK Aktualności

Pracownicy KFK


Kierownik Katedry:

dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK
e-mail: bb@umk.pl
tel.: (56) 611-35-57
pokój: 303A

Profesor: 

prof. dr hab. Przemysław Nehring
e-mail: nehringp@umk.pl
tel.: (56) 611-35-67
pokój: 321

Profesorowie Uniwersytetu:

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK
e-mail: bawianus@umk.pl
tel.: (56) 611-35-58
pokój: 304A

dr hab. Rafał Toczko, prof. UMK
e-mail: raftocz@umk.pl
tel.: (56) 611-35-67
pokój: 302A

Adiunkt:

dr Marta Szada
e-mail: m.szada@umk.pl
tel.: (56) 611-35-67
pokój: 303A

Asystent:

mgr Tomasz Bednarek 
e-mail: bednarekt@umk.pl
tel.: (56) 611-35-67
pokój: 302A

 

Doktoranci:
obecnie brak