Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Badania naukowe


Badania naukowe prowadzone w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK koncentrują się głównie wokół problematyki antropologii Azji (zwłaszcza Indii, Indonezji, Japonii, Azji poradzieckiej), badań procesów tożsamościowych zachodzących na terenach Europy oraz na obszarach pokolonialnych, antropologii historii, muzeologii, religioznawstwa, studiów nad współczesną kulturą popularną oraz metodologią badań etnologicznych.

Przykłady realizowanych obecnie w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK problemów i tematów badawczych (wybór):

 • Problemy narodowościowe we współczesnej Europie i na obszarze poradzieckiej Azji (dr hab. Wojciech Olszewski, prof. UMK)
 • Współczesność obszarów himalajskich Indii a zmienność lokalnych kultur (dr Rafał Beszterda)
 • Zjawiska transgraniczności. Między jednostkowością a powszechnością (dr Rafał Beszterda)
 • Badania nad polską kulturą alternatywną (dr Maja Dobiasz-Krysiak)
 • Etnograficzne i animacyjne badania w działaniu (dr Maja Dobiasz-Krysiak)
 • Współczesna sacrosfera kultury ludowej na przykładzie wsi Stryszawa (dr Tomasz Kalniuk)
 • Lokalne jedzenie – globalne polityki (dr Rafał Kleśta-Nawrocki)
 • Praktyki pamięci. Między profesjonalnymi a wernakularnymi formami historii (dr Rafał Kleśta-Nawrocki)
 • Transnarodowy wymiar egzystencji repatriantów z Kazachstanu w Polsce (dr Joanna Książek)
 • Obraz relacji człowiek – zwierzę w materiałach i źródłach etnograficznych XIX i XX wieku (dr Joanna Książek)

Przykłady realizowanych w przeszłości w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK problemów i tematów badawczych (wybór):

 • Muzea a kultury etniczne świata (dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska, prof. UMK )
 • Antropologia Dalekiego Wschodu (dr Elżbieta Kostowska-Watanabe)
 • Folklor muzyczny i taneczny (mgr Renata Lesner-Szwarc)
 • W kręgu cielesności i choroby. Perspektywa antropologiczna (dr Aleksandra Rzepkowska)
 • Polska religijność, jej odmiany i transformacje w kontekście antropologii kultury Europy (dr Tomasz Kalniuk)