Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Publikacje Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK


Listy publikacji obecnych pracowników Katedry wygenerowane na podstawie informacji z Bazy Wiedzy UMK

Monografie naukowe i prace pod redakcją:

 

Marcin Lisiecki, Marek Jeziński (red.)
Tytus, Romek i A’Tomek i twórczość komiksowa Henryka J. Chmielewskiego
Toruń 2024


Marcin Lisiecki (redakcja, wstęp, opracowanie)
Eugeniusz L. Słuszkiewicz, Dzieła zebrane. Tom 2. Literatura i teatr indyjski. Artykuły, szkice i przekłady
Toruń 2023


Marcin Lisiecki, Daniel R. Sobota, Łukasz Dominiak (red.)
O człowieku poszukującym. Księga jubileuszowa profesora Marka Szulakiewicza
Toruń 2023


Krzysztof Abriszewski, Aleksandra Derra, Andrzej W. Nowak (red.)
Polish Science and Technology Studies in the New Millennium
Berlin 2022


Rafał Kleśta-Nawrocki, Piotr Oliński, Wojciech Piasek (red.)
Bariery, możliwości, wyzwania. Środowisko przyrodnicze na przestrzeni dziejów
Toruń 2022


Marcin Lisiecki (redakcja, wstęp, opracowanie)
Eugeniusz L. Słuszkiewicz, Dzieła zebrane. Tom 1. Studia nad Ramajaną
Toruń 2022


Maja Dobiasz-Krysiak
Szkoła transformacji. O szkole waldorfskiej w dobie przełomu demokratycznego
Kraków 2021


Rafał Beszterda, John Bray, Elizabeth Williams-Oerberg (red.)
New Perspectives on Modern Ladakh. Fresh Discoveries and Continuing Conversations in the Indian Himalaya
Toruń 2021


Rafał Kleśta-Nawrocki
Demokratyzacja kultury współczesnej. Między teoriami a praktykami
Toruń 2020


Tomasz Kalniuk, Drogi i miejsca religijności ludowej. Antropologiczne studium nowych ośrodków kultu we współczesnej Polsce (Strachocina, Stryszawa, Sokółka i Legnica), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019.

Tomasz Kalniuk
Drogi i miejsca religijności ludowej. Antropologiczne studium nowych ośrodków kultu we współczesnej Polsce (Strachocina, Stryszawa, Sokółka i Legnica)
Toruń 2019

 


Joanna Książek, Stamtąd – tu. Obrazy tożsamości kazachstańskich Polaków w kontekście repatriacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019.

Joanna Książek
Stamtąd – tu. Obrazy tożsamości kazachstańskich Polaków w kontekście repatriacji
Toruń 2019

 


Rafał Kleśta-Nawrocki, Marcin Lutomierski, Artur Trapszyc (red.)
Z ojczyzny do obczyzny. Doświadczenia uchodźstwa polskiego
Toruń 2019


Rafał Beszterda, Renata Lesner-Szwarc, Maria Szymańska-Ilnata (red.)
Sztuka Indonezji. Ciągłość, zmiana, inspiracje
Toruń 2018


Aleksandra Rzepkowska (red.)
Odmienność w kulturze
Toruń 2017


Anna Nadolska-Styczyńska (red.)
Z Torunia. Teksty miejscem zainspirowane
Toruń 2016


Anna Nadolska-Styczyńska (red.)
Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata
Toruń 2016


Swietłana M. Czerwonnaja, Selim Chazbijewicz
Tatarzy krymscy – Tatarzy polsko-litewscy
Toruń 2014


Tomasz Kalniuk
Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku
Toruń 2014


Renata Lesner-Szwarc (red.)
Odcienie Indonezji
Toruń 2014


Krzysztof Abriszewski
Kulturowe funkcje filozofowania
Toruń 2013


Rafał Beszterda
Moravian Brethren and Himalayan Cultures: Evangelization, Society, Economy
New Delhi 2013


Dominika Czarnecka, Joanna Książek (red.)
Krajobraz kulturowy wolnej Polski. Zbiór studiów
Toruń 2013


Izabela Czerniejewska
Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce
Toruń 2013


Elżbieta Kostowska-Watanabe (red.)
Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia
Kraków 2012


Teresa Dunin-Karwicka
Drzewo na miedzy
Toruń 2012


Rafał Beszterda
Bracia Morawscy a kultury himalajskie. ewangelizacja, społeczeństwo, gospodarka
Wrocław 2011


Anna Nadolska-Styczyńska
Pośród zabytków z odległych stron. Muzealnicy i polskie etnograficzne kolekcje pozaeuropejskie
Toruń 2011


Krzysztof Abriszewski
Wszystko otwarte na nowo. Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury
Toruń 2010


Marta Kasprowicz, Sławomir Drelich, Maciej Kopyciński (red.)
Zjawisko szaleństwa w kulturze
Toruń 2010


Anna Nadolska-Styczyńska (red.)
Kultury Afryki w świecie tradycji, przemian i znaczeń
Toruń 2009


Aleksandra Rzepkowska
Sybiracy: wspólnota – pamięć – narracja. Studium antropologiczne
Łódź 2009


Swietłana M. Czerwonnaja
Litewska emigracja i litewska kultura w Niemczech po II wojnie światowej: zmieniające się granice etnicznej enklawy
Toruń 2008


Wojciech Olszewski
Tożsamość kulturowa Kresów w humanistycznym nurcie polskiej myśli etnologicznej do roku 1939. Studium z zakresu antropologii stosowanej
Toruń 2007


Wojciech Olszewski
Patriotyzm i tolerancja. Nurt humanistyczny w polskiej myśli etnologicznej do drugiej wojny światowej wobec procesów etnicznych na Kresach 
Toruń 2001