Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Publikacje Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK


Listy publikacji obecnych pracowników Katedry wygenerowane na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus:

Monografie naukowe i prace pod redakcją:

 

Maja Dobiasz-Krysiak
Szkoła transformacji. O szkole waldorfskiej w dobie przełomu demokratycznego
Kraków, 2021

 

 

 

 


 

Rafał Beszterda, John Bray, Elizabeth Williams-Oerberg (red.)
New Perspectives on Modern Ladakh. Fresh Discoveries and Continuing Conversations in the Indian Himalaya
Toruń 2021

 

 

 

 


 

Rafał Kleśta-Nawrocki
Demokratyzacja kultury współczesnej. Między teoriami a praktykami
Toruń 2020

 

 

 

 


Tomasz Kalniuk, Drogi i miejsca religijności ludowej. Antropologiczne studium nowych ośrodków kultu we współczesnej Polsce (Strachocina, Stryszawa, Sokółka i Legnica), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019.

 

Tomasz Kalniuk
Drogi i miejsca religijności ludowej. Antropologiczne studium nowych ośrodków kultu we współczesnej Polsce (Strachocina, Stryszawa, Sokółka i Legnica)
Toruń 2019

 

 


Joanna Książek, Stamtąd – tu. Obrazy tożsamości kazachstańskich Polaków w kontekście repatriacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019.

 

Joanna Książek
Stamtąd – tu. Obrazy tożsamości kazachstańskich Polaków w kontekście repatriacji
Toruń 2019

 

 

 

 


 

Rafał Kleśta-Nawrocki, Marcin Lutomierski, Artur Trapszyc (red.)
Z ojczyzny do obczyzny. Doświadczenia uchodźstwa polskiego
Toruń 2019

 

 

 

 


 

Rafał Beszterda, Renata Lesner-Szwarc, Maria Szymańska-Ilnata (red.)
Sztuka Indonezji. Ciągłość, zmiana, inspiracje
Toruń 2018

 

 

 

 


 

Aleksandra Rzepkowska (red.)
Odmienność w kulturze
Toruń 2017

 

 

 

 


 

Anna Nadolska-Styczyńska (red.)
Z Torunia. Teksty miejscem zainspirowane
Toruń 2016

 

 

 

 


 

Anna Nadolska-Styczyńska (red.)
Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata
Toruń 2016

 

 

 

 


 

Swietłana M. Czerwonnaja, Selim Chazbijewicz
Tatarzy krymscy – Tatarzy polsko-litewscy
Toruń 2014

 

 

 

 


 

Tomasz Kalniuk
Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku
Toruń 2014

 

 

 

 


 

Renata Lesner-Szwarc (red.)
Odcienie Indonezji
Toruń 2014

 

 


 

Krzysztof Abriszewski
Kulturowe funkcje filozofowania
Toruń 2013

 

 

 

 


 

Rafał Beszterda
Moravian Brethren and Himalayan Cultures: Evangelization, Society, Economy
New Delhi 2013

 

 

 

 


 

Dominika Czarnecka, Joanna Książek (red.)
Krajobraz kulturowy wolnej Polski. Zbiór studiów
Toruń 2013

 

 

 

 


 

Izabela Czerniejewska
Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce
Toruń 2013

 

 

 

 


 

Elżbieta Kostowska-Watanabe (red.)
Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia
Kraków 2012

 

 

 

 


 

Teresa Dunin-Karwicka
Drzewo na miedzy
Toruń 2012

 

 


Rafał Beszterda
Bracia Morawscy a kultury himalajskie. ewangelizacja, społeczeństwo, gospodarka
Wrocław 2011

 

 

 

 

 


 

Anna Nadolska-Styczyńska
Pośród zabytków z odległych stron. Muzealnicy i polskie etnograficzne kolekcje pozaeuropejskie
Toruń 2011

 

 


 

Krzysztof Abriszewski
Wszystko otwarte na nowo. Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury
Toruń 2010

 


 

Marta Kasprowicz, Sławomir Drelich, Maciej Kopyciński (red.)
Zjawisko szaleństwa w kulturze
Toruń 2010

 

 

 

 


 

Anna Nadolska-Styczyńska (red.)
Kultury Afryki w świecie tradycji, przemian i znaczeń
Toruń 2009

 

 

 

 


 

Aleksandra Rzepkowska
Sybiracy: wspólnota – pamięć – narracja. Studium antropologiczne
Łódź 2009

 

 

 

 


 

Swietłana M. Czerwonnaja
Litewska emigracja i litewska kultura w Niemczech po II wojnie światowej: zmieniające się granice etnicznej enklawy
Toruń 2008

 

 

 

 


 

Wojciech Olszewski
Tożsamość kulturowa Kresów w humanistycznym nurcie polskiej myśli etnologicznej do roku 1939. Studium z zakresu antropologii stosowanej
Toruń 2007

 

 


 

Wojciech Olszewski
Patriotyzm i tolerancja
Toruń 2001