Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Pośród zabytków z odległych stron

Anna Nadolska-Styczyńska
Pośród zabytków z odległych stron. Muzealnicy i polskie etnograficzne kolekcje pozaeuropejskie
ISBN:978-83-231-2744-4, Toruń 2011, ss. 564
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Ważną zasługą Pani Anny Nadolskiej-Styczyńskiej, […] jest dowartościowanie pracy muzealnika. Pracy niedocenianej i nie do końca znanej […]. Pokazanie, że choć nie tożsama z etnologią uniwersytecką, ma ona wszystkie walory pracy naukowej.

Z recenzji dr. hab. Wojciecha Olszewskiego

publikacja na stronie wydawnictwa