Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Archiwum Etnograficzne Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu


Archiwum Etnograficzne Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu (AE KEiAK UMK)
Kontakt: etnoarchiwum@umk.pl
ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
pokój: C 2.39
(obowiązuje wcześniejsze umawianie wizyt)

Archiwum Etnograficzne zawiera w głównej mierze materiały stanowiące dorobek badawczy pracowników jednego ze starszych (75 lat) ośrodków etnograficznych w Polsce. Sięgają one drugiej połowy lat 40. i 50. ubiegłego wieku. Zachowany „Inwentarz Materiałów Naukowych Katedry Etnografii UMK w Toruniu” był prowadzony od 1964 do 2004 r. Rejestruje on najwcześniejsze opracowania z roku 1948, choć zebrane materiały dotyczą wcześniejszego stanu kultury, nawet sprzed 1939 r. Zespół archiwalny ma różnorodny charakter i zawiera zarówno materiały pozyskane podczas badań terenowych (zapisy wywiadów, fotografie), jak i studia powstałe na podstawie materiałów terenowych, kwestionariusze badawcze oraz różnego rodzaju opracowania dokumentacyjne.

Istniejące materiały stanowią nie tylko ilustrację dziejów toruńskiego ośrodka, obszarów jego zainteresowań badawczych i dorobku pracowników, ale są również świetną egzemplifikacją zainteresowań polskiej etnografii/etnologii oraz nauk pokrewnych i ich rozwoju (regionalistyki, folklorystyki). Wyjątkowość materiałów podkreśla fakt skupienia badań na obszarach Pomorza i Kujaw, co czyni je istotnymi wśród akademickich zbiorów archiwalnych i ukazuje specyfikę tych regionów.

Zachęcamy wszystkich pracowników, studentów, doktorantów, absolwentów oraz inne osoby związane z naszą Katedrą i prowadzonymi w niej badaniami do przekazywania materiałów o charakterze badawczym i historycznym.