Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Biblioteka. Księgozbiory etnologiczne


Księgozbiór Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK stanowi wydzieloną kolekcję w Bibliotece Collegium Humanisticum (ul. Władysława Bojarskiego 1) i liczy ponad 12 tys. woluminów.Powiększa się on sukcesywnie. W roku 2014 wzbogacił się o prawie 2 tys. woluminów, stanowiących dar prof. Roderyka Langego, przekazany Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK.

Znaczące zbiory biblioteczne z zakresu etnologii – antropologii kulturowej (także unikatowe wydawnictwa sprzed II wojny światowej i publikacje zagraniczne) będące do dyspozycji studentów, posiadają również: Biblioteka Główna UMK, Biblioteka Wydziału Humanistycznego, Książnica KopernikańskaBiblioteka Muzeum Etnograficznego w Toruniu im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej.