Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Współpraca


Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK aktywnie współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi etnologicznymi ośrodkami uniwersyteckimi, naukowo-badawczymi, muzealnymi i stowarzyszeniami naukowymi. Podejmuje także współpracę skupioną wokół konkretnych projektów: konferencji, wspólnych badań i innych przedsięwzięć.

 

Instytucje współpracujące:

 • Ambasada Republiki Indonezji
 • Instytut Azji Południowej, Uniwersytet Ruprecht Karls, Heidelberg, Niemcy
 • Instytut Etnologii, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy
 • Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie
 • Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
 • Muzeum Etnograficzne we Włocławku. Oddział Muzeum Okręgowego we Włocławsku
 • Muzeum Kaszubskie we Wdzydzach Kiszewskich
 • Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie
 • Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
 • Omski Państwowy Uniwersytet im. F. M. Dostojewskiego, Rosja
 • Omski Państwowy Uniwersytet Rolniczy, Rosja
 • Polski Instytut Badań nad Sztuką Świata
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (Polish Ethnological Society)
 • Tomski Uniwersytet Państwowy, Rosja
 • Uniwersytet College Cork, Irlandia
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie