Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Historia Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK


Maria Znamierowska-Prüfferowa

Obecna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej istnieje od początków powstania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako Katedra Etnografii i Etnologii została zorganizowana w 1945 roku przez przybyłą z Wilna dr Marię Znamierowską-Prüfferową, wówczas adiunkta. Na przełomie 1945 i 1946 roku, kierownictwo objęła prof. Bożena Stelmachowska, etnolog z Poznania. W 1956 roku, po śmierci Bożeny Stelmachowskiej, funkcję kierownika przejęła prof. Maria Znamierowska-Prüfferowa. Następnie prowadzeniem Katedry zajęła się przybyła z Krakowa prof. Jadwiga Klimaszewska, po niej zaś jej doktorantka, absolwentka UJ prof. Teresa Dunin-Karwicka. Wraz z założeniem Katedry Etnografii i Etnologii jej pracownicy rozpoczęli działalność dydaktyczną. Uruchomiono studia magisterskie z zakresu etnografii. Zostały one jednak przerwane wskutek szeregu represji, jakie z przyczyn politycznych dotknęły na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych UMK ze strony władz państwowych. W roku 1953 obroniono ostatnie prace magisterskie.

W roku 1976 Katedra została włączona do struktury utworzonego wtedy Instytutu Archeologii i Etnografii UMK (przekształconego w Instytut Archeologii i Etnologii) jako Zakład Etnografii (później jako Zakład Etnologii). W dniu 1 października 1999 roku, po 46 latach przerwy, na UMK zostały wznowione dzienne studia na kierunku etnologia.

Z dniem 1 stycznia 2003 roku Zakład Etnologii przekształcono w Katedrę Etnologii, od 1 kwietnia 2007 roku funkcjonującą jako Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej. Jej kierownikiem do roku 2001 była prof. Teresa Dunin-Karwicka, a po przejściu Pani Profesor na emeryturę, kierowanie jednostką powierzono wówczas dr, obecnie dr hab. Wojciechowi Olszewskiemu prof. UMK, który prowadził ją do końca 2014 roku. W roku 2015 kierownikiem Katedry została dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska, prof. UMK. Od roku 2021 Katedrą kieruje dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK.

W 1965 roku Katedra uruchomiła jedyne w kraju Podyplomowe Studium Etnografii. Od roku 2000 nosiło ono nazwę: Podyplomowe Studium Etnologii, a obecnie – Studia podyplomowe w zakresie etnologii. Są one przeznaczone dla absolwentów studiów nieetnologicznych.


Pracownicy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK zatrudnieni w różnych okresach jej funkcjonowania:
prof. Krzysztof Abriszewski, dr Rafał Beszterda, dr Wanda Brzeska, prof. Wojciech Józef Burszta, dr Janina Cherek, dr Izabella Czerniejewska, dr Hanna Czerwińska-Burszta, prof. Swietłana Czerwonnaja, prof. Dagnosław Demski, prof. Artur Dobosz, prof. Iwona Kabzińska, dr Tomasz Kalniuk, prof. Teresa Karwicka, dr Rafał Kleśta-Nawrocki, mgr Alfons Klonowski, prof. Jadwiga Klimaszewska, dr hab. Elżbieta Kostowska-Watanabe, prof. Andrzej Kowalski, dr Joanna Książek, dr Alicja Kujawska, dr Ryszard Kukier, dr Olga Kwiatkowska, mgr Renata Lesner-Szwarc, mgr Anna Lewandowska, prof. Marcin Lisiecki, prof. Anna Nadolska-Styczyńska, prof. Ewa Nowina-Sroczyńska, prof. Wojciech Olszewski, dr Krzysztof Piątkowski, mgr Eugenia Romahnówna-Kwiatkowska, mgr Janina Rudnicka, dr Aleksandra Rzepkowska, mgr Małgorzata Sokołowska-Krysiewicz, prof. Bożena Stelmachowska, prof. Ludwik Stomma, dr Agnieszka Szczepaniak-Kroll, prof. Maria Znamierowska-Prüfferowa

Współpracownicy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK prowadzący zajęcia dydaktyczne:
(z UMK) prof. Krzysztof Abriszewski, dr Andrzej Bokiniec, prof. Wanda Ciszewska, dr Łukasz Czyżewski, prof. Adam Dobaczewski, prof. Anna Drążkowska,  prof. Jarosław Dumanowski, prof. Zygmunt Kruszelnicki, prof. Adam Kucharski, dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, prof. Kazimierz Maliszewski, prof. Janusz Małłek, dr Adrian Mianecki, prof. Krzysztof Olechnicki, dr Ester Hesline Palandi, prof. Jarosław Rolewski, prof. Wanda Roman, prof. Violetta Wróblewska
(spoza UMK) prof. Michael Abdalla, prof. Andrzej Brencz, dr Hubert Czachowski, dr Mariusz Kairski, dr Maria Magdalena Kośko, prof. Jacek Kowalewski