Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wydarzenia


Konferencje:

 • W świecie komiksów Janusza Christy. Wokół fenomenu kulturowego, Toruń 25-26 V 2023.
 • Viva etnologia, Toruń 18 XI 2021.
 • Imaginaries of Time, Times of the Imaginary, Łódź 12-14 VI 2020.
 • Macierzyństwo. Antropologiczna opowieść, Toruń 16 V 2019.
 • Człowiek – mężczyzna i kobieta, V TEKA, Toruń 25 XI 2017.
 • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS), Bedlewo near Poznan 2-6 V 2017.
 • Człowiek – mądrość i głupota, IV TEKA, Toruń 24-25 XI 2016.
 • Z ojczyzny do obczyzny. Doświadczenia uchodźstwa polskiego, Toruń 20-22 VI 2016.
 • Current Himalayan Research: Challenges, Problems or Failures, Będlewo k/Poznania 27-30 IV 2016.
 • African tradition – african modernity, Łódź 19-20 XI 2015.
 • Człowiek – czystość i brud, III TEKA, Toruń 28-29 X 2015.
 • Odmienność w kulturze, Toruń 28-29 IX 2015.
 • W mennonickiej chacie. Jedzenie, religia i tożsamość, Chrystkowo 13 VI 2015.
 • Snuć nić jak opowieść, Toruń 29-30 V 2015.
 • Current Himalayan Research: Approaches, Methodologies, Results, Będlewo k/Poznania 23-25 IV 2015.
 • VII Ogólnopolskie Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu, Toruń 13-14 VI 2014.
 • Folklor – tradycja i współczesność, I Ogólnopolski Zjazd Młodych Folklorystów, Toruń 12-13 III 2014.
 • II Konferencja Studiów Indonezjanistycznych, Pieniężno 7-8 VI 2013.
 • Robaczywa kultura. Robaki, insekty, pasożyty w świetle zainteresowań humanistyki, Toruń 28 III 2013.
 • Być Indianinem to…, Toruń 28-29 X 2011.
 • Krajobraz kulturowy wolnej Polski. Idee, zjawiska, dyskurs po 1989 roku, Toruń 27-28 V 2011.
 • Za miedzę, za morze, w zaświaty… Kulturowe wymiary podróżowania, Toruń 23-24 IX 2010.
 • I Konferencja Studiów Indonezjanistycznych, Olsztyn 14-15 IV 2010.
 • Kobiece perspektywy. Kobieta – płeć, zjawisko, człowiek czy przedmiot badań?, Toruń 07 III 2008.
 • Rzeczy i ludzie – ludzie i rzeczy. Humanistyka wobec materialności, Olsztyn-Pluski 19-20 X 2007.
 • Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, Olsztyn-Pluski 19-20 X 2006.
 • Cultural problems of the contemporary world, Toruń 18-20 V 2006.
 • Śmierć. Obrazy, Ikony, Metafory, Toruń 30 V – 01 VI 2005.
 • Problemy tożsamości kulturowej, Kowno 6-9 V 2004.

Seminaria/Warsztaty:


Wykłady gościnne:

 • Issa Adger-Adajew, Tożsamość kulturowa Czeczeni – tradycja i współczesność, 2004 r.
 • dr Jerzy Barankiewicz, Synkretyzm w obchodach Semana Santa (Wielkanocy) u Indian Tarahumara, 2017 r.
 • dr Christoph Bergmann (Heidelberg University),
  • Geographical Perspectives on Development, 2016 r.
  • The Himalayan Border Region, 2016 r.
 • Robert Burdalski, wykład na temat tańców ludowych połączony z prezentacją, 2004 r.
 • dr Jenny Butler (University College Cork),
  • Fairy Folklore as Intangible Cultural Heritage in Ireland, 2016 r.
  • The Wake (Death Ritual) and Death Traditions of Ireland, 2016 r.
 • prof. Paulo Chiozzi, Origins and state of art. Of visual anthropology in Italy: ethics and method, 2010 r.
 • dr Bożena Józefów-Czerwińska, We wsiach żyją ludzie, ale gdzie żyją zmarli?, 2016 r.
 • prof. Swietłana Czerwonnaja, Krym, jako integralna część Ukrainy, 2019 r.
 • Pascale Dollfus, The House: Mirror of a society and its changes, 2023 r.
 • Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Indonezji w Polsce, dr Darmansjah Djumala,
  • Indonesia’s gift to the world heritage, 2011 r.
  • Role of Culture in Promoting Friendship, 2014 r.
 • mgr Sylwia Gil, Tożsamość religijna w budowaniu państwowości Indonezji i Birmy, 2013 r.
 • dr Dymitr Gogolew z Państwowego Uniwersytetu Tiumeńskiego (w Rosji), Wielokulturowość miast wczesnobizantyjskich (możliwości i ograniczenia rekonstrukcji procesów tożsamościowych), 2012 r.
 • dr Lidia Guzy,
 • dr Lidia Guzy, dr James Kapalo, Introduction to Marginalised and Endangered Worldviews Study Center (MEWSC) at University College Cork, Ireland, 2013 r.
 • Jacek Hałas, Pieśni dziadowskie, 2005 r.
 • dr Diah Tyahaya Iman, Minangkabau Women and Their Identity in the Millenium Era, 2015 r.
 • prof. Akihiro Ishikawy, emerytowany profesor Chuo Daigaku w Tokio,
  • Anthropological Survey of Drinking Habits of Urban Japanese, 2013 r.
  • What is the Meaning of Work? A Japan-Polish Comparison, 2013 r.
 • François Jacquesson, How to investigate village maps?, 2023 r.
 • prof. Aleksander Jarkow z Państwowego Uniwersytetu Tiumeńskiego (w Rosji), Sytuacja narodowościowa i wyznaniowa współczesnej Rosji, 2012 r.
 • dr Agnieszka Ayşen Kaim, Kilka słów o kinematografii tureckiej, 2004 r.
 • dr James Kapalo, Charming and Prayer as marginalised gendered knowledge system: case study from contemporary Moldavia, 2013 r.
 • dr inż. Maciej Klósak, „Tata Luba” Stefan Szolc-Rogoziński – XIX-wieczny eksplorator, świecki misjonarz, inicjator działań etnograficznych i etnologicznych w Afryce, 2018 r.
 • dr Gerald Kozicz (Graz University of Technology),
  • The Tangible and the Intangible: An Architectural Perspective on Western Himalayan Cultures, 2018 r.
  • The Kalacakra Stupa: Just an Architectural Representation of Highest Buddhist Theology?, 2019 r.
 • Franciscus Laka SVD, Zróżnicowanie kulturowe Indonezji, 2010 r.
 • dr hab Diana Lange (Humboldt University of Berlin), Reading Maps and Drawings: An Atlas of the Himalayas by a 19th Century Tibetan Lama, 2019 r.
 • prof. dr hab. Roderyk Lange, Taniec jako wytwór kultury, 2006 r.
 • dr Sergiusz Leończyk,
  • Dzieje dobrowolnego osadnictwa mieszkańców ziem polskich na Syberii od XVIII do początku XX wieku, 2012 r.
  • Polskie wioski na Syberii na przełomie XIX-XX wieku oraz współcześnie, 2012 r.
 • prof. Alfred F. Majewicz, Raport zza przepaści. Etnograficzne, językoznawcze i japonistyczne dziedzictwo Bronisława Piłsudskiego, 2014 r.
 • prof. dr hab. Bogdan Matławski, Znaczenie tradycji dla współczesnej tożsamości kulturowej mieszkańców Pomorza Zachodniego, 2011 r.
 • prof. Oleksandra Matyukhina,
  • Mitologia czasów radzieckich, 2006 r.
  • Rok sowiecki („obrzędowość” świecka), 2006 r.
  • Osobliwości turystyki w ZSRR, 2011 r.
  • Radzieckie wnętrza mieszkalne, 2011 r.
 • dr Tatiana Mosunowa z Jekaterynburga, Kolonizacja Uralu, 2010 r.
 • prof. dr hab. Lech Mróz,
  • Kierunki prac naukowo-badawczych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, 2006 r.
  • Regres do tradycji i formowanie się grupy etnicznej – z badań antropologicznych we współczesnej Mongolii, 2007 r.
  • Królowie i politycy. Dylematy współczesnych działaczy romskich, 2007 r.
 • doc. Swietłana Mulina z Państwowego Uniwersytetu Agrarnego im. P. Stołypina w Omsku (w Rosji), Stan i potrzeby badań nad obecnością polską w Syberii Zachodniej, 2013 r.
 • prof. Irina Nam z Państwowego Uniwersytetu w Tomsku, Etniczne i narodowe mniejszości na Syberii w okresie zmiany politycznych reżimów, w latach 1917-1920, 2012 r.
 • Johan Wolfgang Niklaus, Antropolog w przestrzeni teatru, 2004 r.
 • Zbigniew Pawlak, Powrót do Przyszłości – wschodnie opowieści z Jedwabnego Szlaku, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem, 2015 r.
 • dr hab. Jacek Pawlik SVD, prof. UWM,
  • Antropolog w terenie, 2008 r.
  • Wieś i miasto – dwa tereny badań na przykładzie Afryki
  • Społeczne implikacje zwrotu ku zwierzęcości
 • prof. UAM, dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka, Antropologia medyczna w działaniu. Na przykładzie projektu „Cultural contexts of health” realizowanego przez Światową Organizację Zdrowia, 2017 r.
 • dr Weronika Plińska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Sprawczość sztuki, 2021 r.
 • prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński,
  • Kierunki prac naukowo-badawczych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, 2006 r.
  • Odrodzenie etniczne w Ameryce Południowej, 2006 r.
  • Ludy tubylcze w epoce globalizacji. Perspektywa południowoamerykańska, 2010 r.
  • Indianie Mapucze w Chile i ich współczesne położenie, 2010 r.
  • Ludy tubylcze w globalnym świecie. Perspektywa latynoamerykańska, 2016 r.
 • dr Tomasz Rakowski, Etnografia twórcza i otwierająca, eksperyment artystyczny, współdziałanie, 2016 r.
 • prof. dr hab. Czesław Robotycki,
  • Kierunki prac naukowo-badawczych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, 2006 r.
  • Antropologia kabaretu, 2006 r.
 • dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, Zmiany kulturowe w Etiopii XXI wieku, 2017 r.
 • Agnieszka Siejka, Kurdowie – życie w cieniu wojny, 2016 r.
 • prof. Dalia Senvaityte (Vytautas Magnus University, Kaunas),
  • Classical Ethnography of Lithuania, 2019 r.
  • Traditional Lithuanian Demonology/Beliefs, 2019 r.
 • prof. dr hab. Jan Święch, Dylematy współczesnego kolekcjonerstwa na marginesie “muzealizacji” świata, 2016 r.
 • Oleksya Teterskaya,
  • Współczesna sytuacja Polaków w Kazachstanie, 2005 r.
  • Polacy w Kaliningradzie, 2005 r.
 • dr Stanisława Trebunia-Staszel, Rasa – kultura – naród. Górale Podhalańscy w świetle badań antropologicznych Institut für Deutsche Ostarbeit, 2017 r.
 • prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz, Wiedza i wyobraźnia. Przemiany praktyk turystycznych a nowe wyzwania metodologiczne w antropologii turystyki, 2016 r.
 • dr hab. Tomasz Wiślicz, prof. PAN (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), “Jedzie jedzie Zelman”, czyli Zelman Wolfowicz między historią a etnografią, 2021 r.
 • st. kustosz Alicja Woźniak (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Wyróżnieni strojem. Huculszczyzna – tradycja dzisiaj, 2020 r.
 • dr Maria Wrońska-Friend (James Cook University), Łączy nas wosk: batik w Indonezji i w Polsce, 2017 r.
 • prof. Hitoshi Yamada (Uniwersytet Tohoku)
  • To eat, or not to eat, that is the question: On food preference and avoidance, 2017 r.
  • Aspects of the Ainu culture: Shamanism, caranke, and the master of animals, 2017 r.
  • Eel, crab and deluge: Folk narratives of flood in Japan and their parallels in Eastern Asia, 2017 r.
 • dr Verena Ziegler (Department of Art History, University of Vienna), Arthistorical fieldwork in the Ladakh Himalayas, 2015 r.
 • ks. prof. Henryk Zimoń, Metoda i tematyka badań etnologicznych i religioznawczych wśród ludu Konkomba z północnej Ghany, 2004 r.
 • dr hab. Walter Żelazny, prof. UR,
  • Etniczność, czyli co nie pasuje do rzeczywistości, 2005 r.
  • Etniczność, terroryzm, ład, 2005 r.

Wydarzenia okolicznościowe: