Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Jubileusz 70-lecia etnologii akademickiej w Toruniu

Minęło 70 lat od chwili powstania etnologii akademickiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pod koniec roku 1945 powstała tutaj Katedra Etnografii i Etnologii, a pierwsza inauguracja roku dydaktycznego odbyła się w auli Collegium Maius w styczniu 1946 r.  Pragniemy uczcić istotny moment powstania w Toruniu instytucji etnologiczno-antropologicznej o charakterze akademicko-badawczym oraz początku kształtowania się ram organizacyjnych naszej obecnej jednostki spotkaniem poświęconym jej dziejom i zainteresowaniom badawczym. Nasze skromne obchody wpisują się w rocznicowe wydarzenia związane z jubileuszem 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w ramach którego etnologia w formie instytucjonalnej istniała od samego początku.

Uroczystość  odbędzie się  8 grudnia o godzinie 13.30 w Collegium Humanisticum i towarzyszyć będzie odbywającemu się w tym dniu w naszej siedzibie uroczystemu Zebraniu Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK zaprasza serdecznie na to spotkanie tych wszystkich, którzy pragną z nami uczcić nasz jubileusz.

Plan spotkania:
10.00 -13.00 – obrady plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN
13.30 – rozpoczęcie jubileuszu – przywitanie gości
13. 45 – 15.00 – wystąpienia okolicznościowe
15.00 -15.15 – otwarcie wystawy fotograficznej w holu Collegium Humanisticum
15.15 – 16.00 – koncert Warszawskiej Grupy Gamelanowej, działającej przy Ambasadzie Republiki Indonezji.