Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej


Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Profesorowie Uniwersytetu:
dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK– Kierownik Katedry
e-mail: krzabr@umk.pl
tel.: (56) 611-23-86
pokój: C.2.42

dr hab. Wojciech Olszewski, prof. UMK
e-mail: wojol@umk.pl
tel.: (56) 611-23-04
pokój: C.2.38

dr hab. Marcin Lisiecki, prof. UMK
e-mail: marlis@umk.pl 
tel.: (56) 611-23-01
pokój: C.2.39

Adiunkci:
dr Rafał Beszterda
e-mail: rbeszterda@gmail.com
tel.: (56) 611-23-85
pokój: C.2.41

dr Maja Dobiasz-Krysiak
e-mail: maja.dobiasz-krysiak@umk.pl
tel.: (56) 611-23-06
pokój: C.2.40

dr Tomasz Kalniuk
e-mail: tekantrop@umk.pl
tel.: (56) 611-23-06
pokój: C.2.40

dr Rafał Kleśta-Nawrocki
e-mail: erkaen@umk.pl
tel.: (56) 611-23-01
pokój: C.2.39

dr Joanna Książek
e-mail: jksiazek@umk.pl
tel.: (56) 611-23-85
pokój: C.2.41


Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej jest jednostką Wydziału Humanistycznego, współtworzącą wraz z Katedrą Kulturoznawstwa wspólny Instytut Nauk o Kulturze. Reprezentujemy jedną z najbardziej humanistycznych dziedzin nauki. Bowiem istotą naszych zainteresowań jest człowiek jako twórca i odbiorca kultury oraz jej uczestnik.

Nasze zainteresowania badawcze dotyczą w głównej mierze historii i teorii kultury; problematyki tożsamości kulturowej, różnorodności i podobieństw rozmaitych kultur świata, religioznawstwa i muzeologii; tak w odniesieniu do tradycji jak współczesności. Specyfiką Katedry jest także skupienie uwagi na kulturach Azji. Znajduje to odbicie w programie studiów i umożliwieniu studentom poznawania podstaw języków wschodnich.

Współpracujemy z wieloma instytucjami naukowymi i muzealnymi w Polsce i za granicą. Nasi pracownicy reprezentują rozmaite obszary zainteresowań badawczych i różnorodne podejścia metodologiczne. Daje to możliwość poznania szerokiego wachlarza obszarów i zakresów badawczych naszej dyscypliny. Naszym celem jest umożliwienie studentom swobodnego rozwoju ich zainteresowań, przy równoczesnym przekazaniu im stałego kanonu wiedzy z zakresu etnologii i antropologii kulturowej. Staramy się też wykształcić w nich umiejętności przydatne w podejmowanych po studiach bardzo różnorodnych zawodach.

Nasza siedziba mieści się w miasteczku uniwersyteckim, obok pętli tramwajowej i autobusowej, przy ul. Władysława Bojarskiego 1 w nowoczesnym budynku Collegium Humanisticum.