Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Instytut Nauk o Kulturze

ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń

Dyrektor:
prof. dr hab. Dariusz Brzostek

Zastępca Dyrektora:
dr Maciej Szatkowski


Instytut Nauk o Kulturze na Wydziale Humanistycznym UMK prowadzi badania w zakresie kultury i sztuki oraz etnologii i antropologii kulturowej. Badania te dotyczą zarówno obszaru kultury polskiej, jak i kultur świata, w tym m. in. Azji, obszaru frankofońskiego i Półwyspu Bałkańskiego.

Przedmiotem badań naukowych są wszelkie elementy kultury, w tym m.in. film, teatr, muzyka, sztuka ludowa, kultura popularna, sztuki wizualne, praktyki życia codziennego itp.

Pracownicy Instytutu Nauk o Kulturze realizują projekty badawcze w ramach pracy naukowej oraz w ramach grantów finansowanych przez NCN, NPRH, IDUB.

Działania te owocują krajowymi i zagranicznymi badaniami terenowymi,  publikacjami książkowymi, artykułami naukowymi, wystąpieniami konferencyjnymi, odczytami i prelekcjami oraz udziałem w międzynarodowych zespołach badawczych.

W strukturze Instytutu znajdują się:
Katedra Kulturoznawstwa
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
Centrum Języka i Kultury Chińskiej

Instytut Nauk o Kulturze prowadzi dwa kierunki studiów: