Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Społeczna integracja uchodźców – pomoc w dłuższej perspektywie

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK (Instytut Nauk o Kulturze) zaprasza na spotkanie dr Joanną Książek, pt. „Społeczna integracja uchodźców – pomoc w dłuższej perspektywie”, które odbędzie się dnia 12 kwietnia 2022 r., godz. 09:45 w Collegium Humanisticum, sala AB.0.09 (ul. Władysława Bojarskiego 1). Podczas 1,5 godzinnego seminarium prowadząca podda namysłowi przebieg i potencjalne konsekwencje procesu adaptacyjnego oraz wymiar społecznej akceptacji, związanych z  przyjmowaniem uchodźców. Zapraszamy wszystkich studentów i osoby zainteresowane. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu seminariów Ukraina. Kryzys wojenny: ludzie – potrzeby – działania.

Adaptacja wojennych uciekinierów z Ukrainy w nowym środowisku to duże wyzwanie zarówno dla nich samych, jak i dla kraju przyjmującego. Oprócz instytucjonalnych usprawnień systemowych, istotnym czynnikiem tego procesu jest wymiar społecznej akceptacji. Jest ona  konieczna dla skutecznej integracji osób zdecydowanych na osiedlenie się w Polsce. Obserwowane nastroje społeczne i głosy krytyczne, wskazują na szereg problemów na tym polu – niektóre z nich odsłaniają mechanizmy typowe dla interakcji grup narodowych w sytuacji napływu imigrantów lub uchodźstwa, niektóre odzwierciedlają specyfikę wzajemnych relacji polsko-ukraińskich na poziomie społecznym. Nasza pomoc to także podjęcie wysiłku zrozumienia i uświadomienia sobie możliwych skutków oddziaływania tych czynników. Ze względu na bezprecedensową i dynamiczną sytuację przebieg procesu adaptacyjnego przybyszy jest dużą niewiadomą. Na spotkaniu spróbujemy jednak – zgodnie z ideą cyklu – wspólnie zastanowić się nad jego możliwymi kierunkami, w świetle przywołanych kwestii, problemów i pytań.

 

dr Joanna Książek
Joanna Książek

dr Joanna Książek – adiunktka w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu. W kręgu jej zainteresowań badawczych leżą m.in. kwestie migracyjne, repatrianckie, uchodźcze, w szczególności uwarunkowania społeczno-kulturowe kształtujące relacje „goście – gospodarze”. Doświadczenie w zakresie ewaluacji efektów pomocy rozwojowej zdobyła podczas stażu w organizacji Save the Children UK w Kirgistanie. Autorka warsztatów z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz integracji cudzoziemców dla studentów Erasmusa i beneficjentów fundacji wspierających uchodźców i o profilu międzykulturowym.

Czytaj więcej o seminariach Ukraina. Kryzys wojenny: ludzie – potrzeby – działania