Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Chcemy całego życia

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu (Instytut Nauk o Kulturze) zaprasza na spotkanie z prof. dr hab. Elżbietą Jabłońską, pt. “Chcemy całego życia“, które odbędzie się dnia 7 grudnia 2022 r., godz. 17:00 w formie on-line (MS Teams). Aby móc uczestniczyć w wydarzeniu, należy skorzystać z linku (tutaj). Spotkanie będzie dotyczyć zarówno sztuki, jak i życia Elżbiety Jabłońskiej, niezwykłej artystki, malarki, performerki i pracowniczki Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Poprowadzone przez dr Maję Dobiasz-Krysiak seminarium będzie także okazją do dyskusji o sztuce podejmującej kwestie społeczne. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych etnografią sztuki zaangażowanej społecznie i sztuką w przestrzeni publicznej. Spotkanie odbędzie się w ramach Otwartych Seminariów Antropologicznych (OSA) organizowanych przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej.

Tematem spotkania będzie zespalająca się z życiem twórczość artystki Elżbiety Jabłońskiej, podejmowane wątki macierzyństwa, kobiecości, kulturowo uwarunkowanych ról, jak i zainteresowania związkami człowieka z przyrodą, jej żywicielskim, opiekuńczym potencjałem. Podczas spotkania poruszymy także temat działalności Fundacji W788, prowadzącej domek rezydencyjny nad Wisłą. Interesować nas będzie więc praktyka tworzenia domu artystów, oscylowanie między peryferiami, a centrum sztuki: twórczymi utopiami i zaangażowaniem w najważniejsze tematy społeczne.

Prof. Elżbieta Jabłońska – artystka wizualna, podejmująca ironiczną grę z przypisywanymi jednostce rolami społecznymi, mechanizmami funkcjonowania instytucji sztuki, poddająca refleksji zaangażowanie społeczne w obszarze sztuki. W jej dorobku znajdują się działania długofalowe oparte na współpracy z instytucjami kultury i publicznością, projekty aktywizujące różne środowiska oraz realizacje kuratorskie. Jej twórczość wpisywana jest często w obręb sztuki feministycznej czy postfeministycznej. Tworzy głównie instalacje, fotografie, performance oraz działania czasowo-przestrzenne. Traktuje dzieło sztuki jako obiekt relacyjny, którego sens i znaczenie może podlegać́ zmian-om i negocjacji. Aktualnie koncentruje się na gestach artystycznych, które zachęcają̨ do działania, do budowania chwilowej wspólnoty, tworzenia pola wzajemnej komunikacji i porozumienia, rezygnując tym samym z produkcji materii, a czasem również̇ z własnego autorstwa. Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1996 pracuje w Katedrze Rysunku UMK w Toruniu, gdzie prowadzi zajęcia z rysunku intermedialnego. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. www.elajablonska.com