Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Viva etnologia

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK serdecznie zaprasza do udziału w sesji naukowej pt. „Viva Etnologia”, która odbędzie się w czwartek 18 listopada 2021 r. o godz. 13:30 w Collegium Humanisticum, sala C.0.39 (ul. Władysława Bojarskiego 1, Toruń). Sesja będzie stanowić jeden z głównych punktów obchodów Jubileuszu 75-lecia etnologii akademickiej w Toruniu. Zapraszamy wszystkich chętnych, zainteresowanych etnologią – antropologia kulturową, obecnych i dawnych pracowników, studentów, absolwentów i przyjaciół. Uczestnictwo w sesji będzie także możliwe w formie spotkania on-line (MS Teams). Aby móc uczestniczyć w wydarzeniu, należy skorzystać z linku (tutaj).

Główną myślą i wątkiem przewodnim naszego spotkania będzie rola i miejsce jakie etnologia – antropologia kulturowa zajmuje wśród nauk humanistyczno-społecznych. Trwamy bowiem niewzruszenie od przeszło 150 lat, dbając o zachowanie i przekaz naszej dyscypliny, poruszając najbardziej aktualne, palące i żywe tematy społeczno-kulturowe. Poszukujemy przyczyn obserwowanych zjawisk, dając ich opisy, interpretując i wskazując kierunki potencjalnych, potrzebnych działań. Taka postawa zaangażowania w sprawy ludzi i świata wielokrotnie narażała naszą dyscyplinę na krytykę i próby umniejszania jej roli i osiągnięć.

Działania etnografów/etnologów/antropologów kulturowych niejednokrotnie w przeszłości próbowano zamknąć w twardych ramach tematów akceptowanych przez władze, ograniczano prawo nauczania akademickiego czy wreszcie wykreślano dyscyplinę z wykazu nauk. Dość powszechne w naszym kraju jest także lekceważenie osiągnięć antropologicznych i sprowadzanie ich do dość prostacko rozumianego nachalnego folkloryzmu i kultury wsi przełomu XIX i XX wieku. Nasze spotkanie ma pokazać, że wbrew wszystkim przeszkodom i zakazom, byliśmy, jesteśmy i będziemy. Istotą naszych badań i zainteresowań jest „człowiek jako twórca i odbiorca kultury”. Reguły etnograficznych badań terenowych nakazują nam dotrzeć do konkretnych ludzi i badać ich doświadczenia, które składają się dopiero na pewne społeczne prawidłowości. Ta zawodowa praktyka sprawia, że stajemy się dziś niezwykle potrzebni i wyjątkowi w sposobie patrzenia na kulturową rzeczywistość.

Podstawą rozmów i dyskusji w trakcie sesji będą referaty wygłoszone przez wybitnych przedstawicieli naszej dyscypliny, którzy odsłonią i skomentują różnorodne sfery antropologicznych zainteresowań. Liczymy, że takie prezentacje pozwolą wskazać problemy i możliwości rozwoju krajowej i światowej etnologii i jej wpływu na współczesną humanistykę.

Zapraszamy do udziału w dyskusji. Viva Etnologia!

W sesji wystąpią z referatami: prof. Michał Buchowski, prof. Katarzyna Kaniowska, dr hab. Katarzyna Majbroda, dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ, prof. Aleksander Posern-Zieliński.

Program sesji  Viva Etnologia

prof. Michał Buchowski, Antropologia a polityka.
prof. Katarzyna Kaniowska, Metodologia a problemy etyczne we współczesnej antropologii.
dr hab. Katarzyna Majbroda, Antropologia wobec kryzysu klimatycznego. W stronę ekologizacji wiedzy i transformacyjnych przyszłości.
dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ, Antropologia – miejsce spotkania, praktyka dialogu.
prof. Aleksander Posern-Zieliński, Czy polskie badania antropologiczne w krajach pozaeuropejskich mają nadal sens: czyli między naukową ekstrawagancją a potrzebą rozumienia globalnego świata.

Czytaj więcej na stronie wydarzenia Jubileusz 75-lecia etnologii akademickiej w Toruniu.
Czytaj więcej o jubileuszowym koncercie Antropologia gra