Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Plątaniny rzeczy(wistości)

fot. Krzysztof Abriszewski

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK (Instytut Nauk o Kulturze) wraz z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, Oddział w Toruniu zapraszają na seminarium “Plątaniny rzeczy(wistości)“, które odbędzie się w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej w dniu 9 lutego 2022 r., o godz. 19:00, spotkanie w formie on-line (MS Teams). Aby móc uczestniczyć w wydarzeniu, należy skorzystać z linku (tutaj). Wprowadzenie do seminarium i miniwykład wygłosi dr hab. prof. UMK Krzysztof Abriszewski. Seminarium będzie dotyczyć problematyki rzeczy, przedmiotów i artefaktów, ich statusu i roli wobec dokonujących się zwrotów i przekształceń we współczesnej humanistyce i kulturze. Wokół tych zagadnień podejmiemy dyskusję w oparciu o wykład wprowadzający, własne doświadczenia i oczekiwania. Pozostajemy otwarci na głosy uczestników. Zapraszamy studentów, pracowników i wszystkich zainteresowanych.

Porozmawiamy o kulturowych rolach rzeczy, przedmiotów i artefaktów. Tradycyjne teorie kultury traktowały rozmaite rzeczy, obiekty czy przedmioty przede wszystkim jako nośniki znaczeń i sensów, które ludzie następnie odczytywali i dekodowali. Wraz z całym nurtem posthumanizmów i podejść określanych zbiorczo jako zwrot ku rzeczom, zwrot ku materialności, bądź zwrot ontologiczny, zachwianiu uległa centralna rola człowieka w tych procesach cyrkulacji znaczeń, a na plan pierwszy zaczęto wydobywać nie tylko zdolność przedmiotów do „zawieszenia” na nich jakichś treści, ale sama ich materialność. Zaczęto więc pytać, jakie ona ma znaczenie w procesach kulturowych jako takich.

Seminarium “Plątaniny rzeczy(wistości)” odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej wyznaczonego na 9 lutego decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. W tym dniu w 1895 roku w sali ratusza we Lwowie z inicjatywy prof. dra Antoniego Kaliny powołano Towarzystwo Ludoznawcze, którego spadkobiercą i kontynuatorem jest Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, a które m.in. „Dokumentuje, rozwija i popularyzuje wiedzę o historycznych i współczesnych kulturach świata, w tym o formach kultur ludowych, nieelitarnych i popularnych. Upowszechnia idee tolerancji i edukacji międzykulturowej. Kontynuując osiągnięcia ludoznawców, etnografów i folklorystów, rozwija wiedzę z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej”. Zachęcamy wszystkich do włączenia się. Mamy nadzieję, że propozycja wspólnych, corocznych obchodów naszej dyscypliny przyczyniać się będzie do konsolidacji środowiska oraz podejmowania zintegrowanych działań na rzecz kontynuacji i upowszechniania dorobku wielu pokoleń etnolożek i etnologów oraz antropolożek i antropologów. Mamy również nadzieję, że różne formy obchodów tego dnia będą sprzyjały widoczności przedsięwzięć etnograficznych, etnologicznych i antropologicznych nie tylko w przestrzeni akademickiej, lecz także w sferze publicznej.