Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Drzewo na miedzy

Teresa Dunin-Karwicka
Drzewo na miedzy
ISBN: 978-83-231-2792-5, Toruń 2012, ss. 224.
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Seria: Toruńskie Studia Antropologiczne

Tom ten jest zbiorem rozproszonych artykułów prof. Teresy Karwickiej, publikowanych wcześniej w czasopismach i pracach zbiorowych, dziś często trudno dostępnych. Oddają one dobrze zainteresowania naukowe Autorki, skupiające się głównie na obecności drzew i krzewów w kulturze ludowej oraz na problemach związanych z regionem i regionalizmem, ujmowanych ze szczególnym uwzględnieniem Kujaw, Kaszub i ziemi dobrzyńskiej.

publikacja na stronie wydawnictwa