Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Z ojczyzny do obczyzny. Doświadczenia uchodźstwa polskiego

Rafał Kleśta-Nawrocki, Marcin Lutomierski, Artur Trapszyc (red.)
Z ojczyzny do obczyzny. Doświadczenia uchodźstwa polskiego
ISBN: 978-83-64465-42-0, Toruń 2019, ss. 348
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Wychodząc z założenia, że procesowi rozszyfrowywania obcości sprzyja odwoływanie się do własnego doświadczenia, w tym wypadku doświadczenia zbiorowego Polaków, redaktorzy postanowili sięgnąć do tych zasobów – uznając, że uchodźstwo z Polski to interesujący materiał porównawczy. Przy wszelkich zastrzeżeniach, jakie mogą się tu pojawić, dotyczących choćby poszukiwania zbyt prostych analogii albo wskazywania łatwych rozwiązań, zabieg ten ma z pewnością spore walory poznawcze. Wywoływanie obrazu Polaka-uchodźcy odwraca optykę narzuconą przez bieżący rozwój wypadków. Warto spojrzeć na samych siebie jak na tych, którzy opuszczają swe strony i zmierzają w obce kraje, szukając schronienia, chleba i dachu nad głową, ale też dobrobytu, szczęścia lub przygody czy możliwości samorealizacji. Tym samym temat uchodźstwa zostaje rozszerzony do różnego rodzaju wychodźstwa, przyglądania się rozmaitym motywom wyjazdu z kraju oraz realiom życia na obczyźnie. Przedmiotem zainteresowania stają się współczesność i historia, doświadczenia zbiorowe i indywidualne, przyczyny natury ogólnej i szczegółowej, pobudki szlachetne i prozaiczne, przykłady sukcesów i porażek. Przedstawiony czytelnikowi tom zawiera propozycje rozwinięcia powyższych kwestii zarówno w formie analiz teoretycznych, jak i studiów przypadku.

publikacja na stronie wydawnictwa