Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Zmarła prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja

Zdjęcie ilustracyjne
Prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja fot. Andrzej Romański

W dniu 9 listopada 2020 roku zmarła w wieku 84 lat prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja, emerytowana profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni pracownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK. Pracowała w naszej Katedrze ponad 16 lat, prowadząc wykłady, konwersatoria i seminaria. Będziemy Ją wspominać jako barwną, natychmiast rozpoznawalną postać, osobę otwartą i bezpośrednią, o wielkim potencjale badawczym, wielkiej pracowitości i aktywności.

Profesor Swietłana Czerwonnaja urodziła się 7 czerwca 1936 r. w Moskwie. Była absolwentką Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu M.W. Łomonosowa (fakultet historyczny, Katedra Historii Sztuk Pięknych) i Studiów Podyplomowych Akademii Sztuk Pięknych ZSRR (obecnie Rosyjskiej Akademii Sztuk Pięknych) oraz Religijnej Szkoły przy Stolicy Apostolskiej w Watykanie (specjalność – Islam w Europie). Posiadała tytuły Doctor Honoris Causa Tbiliskiego Państwowego Uniwersytetu Iwana Dżawachiszwili (Gruzja) oraz Karaczajo-Czerkieskiego Państwowego Uniwersytetu (Federacja Rosyjska). Została wyróżniona tytułem: Zasłużony dla Republiki Tatarstanu. Była członkinią wielu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych: Stowarzyszenia Historyków i Krytyków Sztuki (Art Critics and Art Historians Association – AIS), Niemieckiego Towarzystwa Badaczy Europy Wschodniej (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde – DGfO), Niemieckiej Grupy badaczy Bliskiego Wschodu (Deutsche Arbeitsgruppe Vorderer Orient – DAVO), a także  członkiem honorowym Polskiego Instytutu Badań nad Sztuką Świata oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.W latach 2004-2015 pracowała w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK (ówczesny Wydział Nauk Historycznych), prowadząc wykłady, konwersatoria i seminaria. Była znawczynią problematyki narodowościowej odnoszącej się do obszaru dawnej Rosji i specjalistką w zakresie sztuki (w tym uznanym ekspertem sztuki islamu). Pisała bardzo dużo. Była autorką nieomal 500 publikacji naukowych i popularnonaukowych, wydanych w rozmaitych językach europejskich, w tym: Искусство Татарии. История изобразительного искусства и зодчества с древнейших времен до 1917 года (Moscow 1987), Conflict in the Caucasus. Abkhasien, Georgia, and Russian Shadow (London 1994), Крымскотатарское национальное движение, t. 1-4. co-author M. Guboglo (Moscow 1992 – 1996), Die Welt der Turkvölker zwischen der Krim und dem Nordkaukasus (Berlin 2000), Tatarzy Krymscy  – Tatarzy Polsko-Litewscy, współautor S. Chazbijewicz (Toruń 2013), Современная мечеть. Отечетсвенный и мировой опыт Новейшего времени (Toruń 2016). W okresie 16 lat spędzonych w Polsce opublikowała 126 artykułów i książek.

Będziemy Ją wspominać jako barwną, natychmiast rozpoznawalną postać, osobę otwartą i bezpośrednią, o wielkim potencjale badawczym, wielkiej pracowitości i aktywności. Była towarzyska, lubiła się spotykać z nami i rozmawiać. Cechowało ją poczucie humoru i życzliwość dla osób, z którymi współpracowała. Dbała o swoją kondycję, korzystając z możliwości Uniwersyteckiego Centrum Sportowego. Szczególnie upodobała sobie pływanie. Miała także duże osiągnięcia w grze w szachy. W roku 2016 (w wieku 80 lat) zwyciężyła w turnieju szachowym w ramach Drugiej Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Seniorów w  kat. 65+, a rok później w kategorii kobiet w I Zimowym Turnieju Miłośników Królewskiej Gry we Flisaku. Odeszła, ale zostanie w naszej pamięci, w książkach, zdjęciach, nagraniach i turystycznych souvenirach, które zawsze tak chętnie przywoziła kolegom z zagranicznych wojaży.

Pogrzeb Swietłany Czerwonnajej odbył się w piątek 13 listopada 2020 r.  o godz. 10:00 na Centralnym Cmentarzu Komunalnym przy ul. Grudziądzkiej 192 w Toruniu.

pozostałe wiadomości