Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Żegnamy prof. dra hab. Wojciecha Józefa Bursztę

Zdjęcie ilustracyjne
Prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta

W dniu 05 lutego 2021 roku zmarł prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o jego śmierci. Odchodzi od nas wybitny polski antropolog kultury, przenikliwy obserwator współczesności. Nie wszyscy wiedzą i pamiętają, że Profesor rozpoczynał swoją akademicką drogę, także jako pracownik obecnej Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK (ówczesny Zakład Etnografii, Instytut Archeologii i Etnografii), zatrudniony w Toruniu w latach 1983-84.

Wojciech Józef Burszta był antropologiem kultury, kulturoznawcą, a także krytykiem kultury i eseistą. Autor ponad 400 publikacji, kilkunastu monografii autorskich, a także popularnego podręcznika „Antropologia kultury”. Pracował w ostatnich latach w Katedrze Kulturoznawstwa Instytutu Nauk Humanistycznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Do 2018 r. pracował także w Zakładzie Badań Narodowościowych Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie. Do 2003 związany ściśle z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był prezesem Instytutu im. Oskara Kolberga. W latach 2011–2015 przewodniczył Komitetowi Nauk o Kulturze PAN, w obecnej kadencji był jego członkiem. Członek-założyciel Fundacji Instytutu im. Jerzego Kmity oraz Polskiego Instytutu Antropologii. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Zasiadał w radach naukowych kilkunastu czasopism krajowych i międzynarodowych, m.in. „Kultura i Historia”, „Autoportret” i „Contradictions”; redagował rocznik „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”. Naukowiec wizytujący na Uniwersytecie Oksfordzkim, École Pratique Des Hautes Études (Sorbona), Uniwersytecie Yale, Uniwersytecie Illinois. Stypendysta Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej. Otrzymał Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Złoty Krzyż Zasługi, nadany przez prezydenta RP. Miłośnik literatury współczesnej, w tym kryminałów, klasycznego rocka i angielskiej piłki nożnej. Fan zespołu Yes.

Pozostanie z nami w swoich pracach i w naszych wspomnieniach.

Ceremonia pożegnalna Profesora Wojciecha Józefa Burszty odbędzie się w poniedziałek 15 lutego 2021 r. o godzinie 12:00 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji.

 

pozostałe wiadomości