Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii - II edycja

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii (II edycja). Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły studia drugiego stopnia kierunków humanistycznych i społecznych oraz promotorów ich prac. Przedmiotem konkursu są oryginalne prace magisterskie z zakresu antropologii historii, napisane w języku polskim. W II edycji brane są pod uwagę prace obronione w roku 2018, 2019 i 2020. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 31 marca 2021 r.

Uczestnicy przesyłają swoje prace magisterskie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na adres: antropologiahistorii.konkurs@gmail.com do dnia 30 grudnia 2020 r. (termin przedłużony do dnia 31 marca 2021 r.). Nagrodą główną jest wydanie pracy w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Organizatorami konkursu są Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, a honorowy patronat naukowy nad wydarzeniem sprawują Polskie Towarzystwo Historyczne i Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Do celów konkursu należą: - upowszechnianie wiedzy i metod badawczych z zakresu antropologii historii, - upowszechnianie interdyscyplinarnych badań nad przeszłością, - promowanie badań o wysokim poziomie teoretycznym i metodologicznym, - promowanie antropologii historii wśród studentów studiów humanistycznych i społecznych. Szczegóły i regulamin na stronie konkursu

pozostałe wiadomości