Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Konkurs Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego im. Antoniego Kaliny - II edycja

Zdjęcie ilustracyjne

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ogłasza drugą edycję Nagrody im. Antoniego Kaliny, która przyznawana będzie w trzech kategoriach. Kategoria I: najciekawsza książka o tematyce etnologicznej/antropologicznej; Kategoria II: najciekawsza wystawa o tematyce etnologicznej/antropologicznej; Kategoria III: najciekawsze wydarzenie o tematyce etnologicznej/antropologicznej. Do konkursu można zgłaszać książkę, która została opublikowana w roku poprzedzającym rok zgłoszenia do Nagrody oraz wystawę i wydarzenie, które rozpoczęły się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zgłoszenia do Nagrody. Termin nadsyłania zgłoszeń do 30 maja 2021 r.

Nagroda im. Antoniego Kaliny (1846–1906) ustanowiona została z myślą o uczczeniu ojca-założyciela Towarzystwa Ludoznawczego – wybitnego slawisty, ludoznawcy, etnografa, etnologa i działacza społecznego. Ma ona na celu wyróżnienie i popularyzację najciekawszych, inwencyjnych dokonań z zakresu etnografii, etnologii oraz antropologii społeczno-kulturowej pod symbolicznym patronatem tego wielce zasłużonego dla nauki badacza. Organizatorzy zachęcają instytucje oraz osoby zainteresowane do zgłaszania książek, wystaw i wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla etnografii, etnologii i antropologii kulturowej.  Konkurs ogłaszany jest 9 lutego każdego roku, w dzień upamiętniający  powstanie Towarzystwa Ludoznawczego (Lwów, 1985 rok); od 2020 roku obchodzony jako Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Szczegóły i regulamin na stronie konkursu.

pozostałe wiadomości