Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Tura uzupełniająca naboru na studia etnologia - antropologia kulturowa

Zdjęcie ilustracyjne

Od 8 sierpnia do 13 września 2023 r. potrwa tura uzupełniająca naboru na studia etnologia – antropologia kulturowa. Wciąż możesz podjąć naukę na tym wyjątkowym kierunku. Wystarczy zarejestrować się w uczelnianym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz dopilnować złożenia kompletu dokumentów w odpowiednim terminie. Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie). Zapraszamy zarówno tych, którzy zaczynają swoją studencką drogę i dokonują wyboru kierunku studiów, jak i tych, którzy chcieliby studiować etnologię - antropologię kulturową jako drugi kierunek.

Wybór kierunku studiów etnologia – antropologia kulturowa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu to trafna decyzja. Są to bowiem studia niezwykłe, poszerzające horyzonty i otwierające na inne kultury, pozwalające zrozumieć człowieka jako twórcę i odbiorcę kultury. Studia w naszej jednostce umożliwiają poznanie różnorodnych ludów, uczą nawiązywania kontaktów we współczesnym globalizującym się świecie oraz pozwalają zrozumieć tradycje i dziedzictwo kulturowe własnego regionu i kraju. 

Etnologia – antropologia kulturowa to dziś także studia kształcące kompetencje ułatwiające poruszanie się w świecie otwartym na różnorodność kulturową, w świecie szybkiego rozwoju technologicznego i zmian kulturowych, społecznych, religijnych i politycznych. Nasze studia przygotowują do pracy w instytucjach kultury, muzeach, skansenach, ośrodkach zajmujących się mniejszościami i uchodźcami, w organizacjach rządowych i pozarządowych, instytucjach kulturalno-oświatowych i mediach. Specjaliści z naszej dziedziny są doceniani na rynku pracy, a perspektywy zatrudnienia etnologów i antropologów w kraju są coraz większe.

Studia na kierunku etnologia – antropologia kulturowa to jednak także niezwykła i niepowtarzalna przygoda intelektualna. Droga dla ludzi wrażliwych i krytycznych wobec otaczającej ich rzeczywistości. Warto podjąć to wyzwanie wraz z nami w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ośrodku założonym w Toruniu ponad siedemdziesiąt pięć lat temu.

 Czytaj więcej w naszej strefie KANDYDATA

pozostałe wiadomości