Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

MOST do innego miasta

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

1 września rozpocznie się rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na rok akademicki 2021/2022. Program pozwala na uczestniczenie w studiach na wybranej polskiej uczelni przez jeden lub dwa semestry. Nabór potrwa do 10 września 2021 r.

MOST to program mobilności prowadzony przez Uniwersytecką Komisję Kształcenia. Adresowany jest do osób studiujących oraz uczestniczących w studiach doktoranckich, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem.

W ramach udostępnionej oferty studiów można wyjechać na następujące polskie uczelnie:

 1. Uczelnie będące sygnatariuszami Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia:
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski;
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Uniwersytet Gdański;
 • Uniwersytet Jagielloński;
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • Uniwersytet Łódzki;
 • Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie;
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Opolski;
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie;
 • Uniwersytet Rzeszowski;
 • Uniwersytet Szczeciński;
 • Uniwersytet Śląski;
 • Uniwersytet Warszawski;
 • Uniwersytet w Białymstoku;
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • Uniwersytet Wrocławski;
 • Uniwersytet Zielonogórski.
 1. Uczelnie stowarzyszone:
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie;
 • Akademia Sztuki Wojennej;
 • Akademia Sztuki w Szczecinie;
 • Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku;
 • Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
 • Wojskowa Akademia Techniczna.

Z ofertą wymiany studenckiej i doktoranckiej można zapoznać się w systemie IRK MOST. Pytania dotyczące wyjazdów należy kierować do Uczelnianego Koordynatora Programu MOST (Karolina Rochnowska), tel. 56 611 49 07, e-mail: karoch@umk.pl.

Bieżące informacje dostępne są na stronie Programu.

pozostałe wiadomości