Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Żegnamy Pawła Rudzińskiego

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 29 sierpnia 2021 roku zmarł nasz student, absolwent i kolega Paweł Rudziński. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o jego przedwczesnej śmierci. Paweł miał zaledwie 28 lat, urodził się w 1993 r. Ukończył studia licencjackie i magisterskie na toruńskiej etnologii - antropologii kulturowej. Będziemy go wspominać jako pogodnego, pomocnego, inteligentnego i aktywnego człowieka, osobę otwartą, odważną i łatwo nawiązującą kontakty. Paweł w trakcie studiów zainteresował się Indonezją, do której wyjeżdżał na długie pobyty już od roku 2015 w ramach programu Darmasiswa i Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym. 

Paweł pokochał Indonezję, zamieszkał po studiach na stałe na Jawie. W Indonezji nazywany Pablo, pozostawał w bliskim kontakcie z lokalną społecznością, pomagał bezdomnym dzieciom, uczył angielskiego, organizował pomoc dla indonezyjskich wiosek. Współpracował na miejscu ze szkołami i organizacjami pozarządowymi. Pomagał i był bardzo ciekawy świata i tę swoją ciekawość miał odwagę realizować. Poznał biegle język indonezyjski, swobodnie wykładał w tym języku na uczelni. Poza toruńską etnologią - antropologią kulturową ukończył już w Indonezji studia magisterskie w Uniwersytecie Sanata Dharma w Yogyakarcie w latach 2015-2017 i otworzył przewód doktorski w Airlangga Global Engagement, Uniwersytet Airlangga w Surabai.

Paweł Rudziński zmarł w Indonezji, jego uroczyste pożegnanie miało miejsce 3 września w Yogyakarcie oraz 7 września w Surabai, gdzie odbyła się również kremacja. Pogrzeb Pawła odbędzie się w sobotę 18 września 2021 r., o godz. 12:00 w Kościele pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie (ul. Wyzwolenia 2). O 11:30 rozpocznie się wspólna modlitwa w intencji zmarłego. Po nabożeństwie w Kościele Paweł zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym św. Mikołaja przy ul. Piastowej w Fordonie. Rodzina prosi, aby nie przynosić kwiatów, gdyż w trakcie pogrzebu (zarówno w kościele jak i na cmentarzu) będą zbierane do puszek pieniądze na leczenie chorego Jasia Zielińskiego.

pozostałe wiadomości