Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską napisaną na Wydziale Humanistycznym UMK w roku akademickim 2020/2021

Zdjęcie ilustracyjne

Do 15 października 2021 r. można nadsyłać zgłoszenia do konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską napisaną na Wydziale Humanistycznym UMK w roku akademickim 2020/2021. Prace do konkursu zgłaszają Kierownicy poszczególnych katedr w obrębie trzech Instytutów Wydziału Humanistycznego: Instytutu Literaturoznawstwa, Instytutu Językoznawstwa i Instytutu Nauk o Kulturze. Każda Katedra ma prawo zgłosić maksymalnie dwie prace licencjackie i dwie prace magisterskie. Wydział Humanistyczny przyznaje łącznie sześć nagród: za najlepszą pracę magisterską i najlepszą pracę licencjacką w trzech dyscyplinach: literaturoznawstwa, językoznawstwa i nauk o kulturze i religii. Wybór jest zatwierdzany przez Radę Dziekańską. Prace zgłasza Kierownik Katedry na adres prodziekan ds. studenckich (mcyzman@umk.pl).

pozostałe wiadomości