Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii im. Bronisława Geremka, III edycja (2021)

ikona konkursu

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii im. Bronisława Geremka, III edycja (2021). Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły studia drugiego stopnia kierunków humanistycznych i społecznych oraz promotorów ich prac. Przedmiotem konkursu są oryginalne prace magisterskie z zakresu antropologii historii, napisane w języku polskim. W III edycji brane są pod uwagę prace obronione w roku 2019, 2020 i 2021. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Uczestnicy przesyłają swoje prace magisterskie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na adres: antropologiahistorii.konkurs@gmail.com do dnia 31 sierpnia 2022 r. Nagrodą główną jest wydanie pracy w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Organizatorami konkursu są Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, a honorowy patronat naukowy nad wydarzeniem sprawują Polskie Towarzystwo Historyczne i Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Do celów konkursu należą: - upowszechnianie wiedzy i metod badawczych z zakresu antropologii historii, - upowszechnianie interdyscyplinarnych badań nad przeszłością, - promowanie badań o wysokim poziomie teoretycznym i metodologicznym, - promowanie antropologii historii wśród studentów studiów humanistycznych i społecznych. Szczegóły i regulamin na stronie konkursu

pozostałe wiadomości