Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Głosujemy na tramwaj im. Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

Zdjęcie ilustracyjne
Otwarcie skansenu, Toruń, 10 X 1969 fot. Adam Grodzicki (zbiory Archiwum MET)

Na swoich patronów w Toruniu czeka jeszcze trzynaście tramwajów. Od 10 stycznia do 10 lutego 2022 r. każdy torunianin może wziąć udział w plebiscycie i wskazać najlepsze jego zdaniem nazwiska. Na liście jest Prof. Maria Znamierowska-Prüfferowa, zasłużony pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, założycielka i była kierownik obecnej Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, założycielka i patronka obecnego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, inicjatorka powstania i wieloletnia Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Oddział w Toruniu. To bez wątpienia aktywna i nietuzinkowa kobieta, której wiele zawdzięczamy, i która zaznaczyła swoją obecność w obrębie etnologii - antropologii kulturowej oraz miasta Toruń. Jeśli chcesz jeździć tramwajem im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej głosuj: https://www.torun.pl/pl/wybierzpatrona/

Po Toruniu jeździ obecnie 19 nowoczesnych tramwajów typu Swing, wyprodukowanych przez bydgoską Pesę. Kolejne trzy wyjadą na tory w styczniu lub lutym 2022. Dziewięć spośród tych pojazdów ma już swoich patronów - jest to siedem postaci związanych ze stuleciem powrotu Torunia do Wolnej Polski: gen. Józefa Haller, płk Stanisław Skrzyński, Helena Piskorska, Otton Steinborn, Stefan Łaszewski, Władysław Szuman i Helena Steinbornowa. Ósmy, któremu patronuje Mikołaj Kopernik wyjechał na tory 28 grudnia 2021 r., a dziewiąty - noszący imię gen. Elżbiety Zawackiej wyruszył 10 stycznia 2022 r., w rocznicę śmierci Pani Generał. Na swoich patronów czeka jeszcze trzynaście tramwajów. Od 10 stycznia do 10 lutego 2022 r. (do końca dnia) można głosować w plebiscycie i wskazać wybrane osoby. Lista propozycji została przygotowana we współpracy z Towarzystwem Miłośników Torunia. Wybieramy z listy 22 nazwisk. Każdy uczestnik plebiscytu zaznacza od 5 do 13 pozycji i naciska guzik "Zatwierdź wybór".

Nie zapomnijcie zaznaczyć: Prof. Maria Znamierowska-Prüfferowa. Chcemy jeździć tramwajem im. Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej! Najlepiej od Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu i budynku Wydziału Humanistycznego Collegium Maius przy Fosie Staromiejskiej do pętli obok Collegium Humanisticum przy Bojarskiego, gdzie również mieszczą się jednostki Wydziału Humanistycznego, w tym Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, w której Pani Profesor przez wiele lat kształciła kolejne pokolenia etnologów.

Maria Znamierowska-Prüfferowa przyjechała do Torunia w roku 1945 z Wilna wraz z transportem repatriacyjnym pracowników Uniwersytetu Stefana Batorego. W momencie przybycia do Torunia legitymizowała się niemałym kapitałem naukowym, wynikającym w głównej mierze z jej wileńskiej przeszłości. To właśnie w Wilnie miała okazję studiować etnologię, funkcjonującą już od 1924 roku jako kierunek studiów. Była uczennicą Cezarii Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutzowej. W utworzonym przez nią uniwersyteckim muzeum etnograficznym pracowała w charakterze zastępcy młodszego asystenta, by ostatecznie w latach 30. w roli kustosza realnie kierować tymże muzeum. Uzyskała stopień magistra filozofii w zakresie etnografii z etnologią w 1932 roku na podstawie pracy "Rybołówstwo jezior trockich". Objęła stanowisko asystenta, a następnie adiunkta u Kazimierza Moszyńskiego, który od 1935 roku kierował tamtejszą katedrą. To pod jego opieką badaczka napisała pracę, która stała się podstawą nadania jej stopnia doktora w grudniu 1939 r. Znamierowska-Prüfferowa nawiązywała rozliczne kontakty naukowe, dzięki znajomości języków oraz podróżom zagranicznym. Brała udział w wielu wyprawach terenowych, prowadziła badania naukowe, publikowała, gromadziła bogate zbiory muzealne, popularyzowała wiedzę o etnologii i muzealnictwie etnograficznym. Swoje doświadczenie życiowe i naukowe, wykorzystała w pracy na nowo powstałym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Wiele jej dokonań świadczy o tym, że podjęła trud kontynuacji w odmiennych realiach swoich naukowo-organizacyjnych planów. Realizowała sumiennie zadanie organizacji etnologicznego środowiska toruńskiego, podejmując wysiłek tworzenia Katedry Etnologii i Etnografii na nowym uniwersytecie w powojennej Polsce, w niełatwej powojennej sytuacji. Brakowało wówczas niemal wszystkiego: kadry, książek, pomieszczeń i sal wykładowych, mieszkań, wyposażenia badawczego. Badaczka stworzyła Dział Etnografii w Muzeum Miejskim, który zorganizowała już w 1946 r., kierowała nim jako honorowy kustosz, jednocześnie pracując i tworząc Katedrę Etnografii i Etnologii w Toruniu. Z jej inicjatywy zawiązuje się także w 1947 roku lokalny oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, jednego z pierwszych w powojennej Polsce, którego zresztą była wieloletnim prezesem. Przygotowała też sporych rozmiarów pracę habilitacyjną "Rybackie narzędzia kolne w Polsce i w krajach sqsiednich". W 1955 roku uzyskuje tytuł profesora nadzwyczajnego. Została kierowniczką Katedry Etnografii w roku 1958 przy poparciu krajowego środowiska etnologicznego, a zaledwie rok później przyjęłą stanowisko dyrektora zorganizowanego przez siebie Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Pozostała związana z akademicką etnologią i pracowała na etacie profesora UMK. Znamierowska-Prüfferowa mieszkała w Toruniu 45 lat, do śmierci w 1990 r. Organizowała toruńską etnologię akademicką, a w latach 1958-1963 była bezpośrednio kierowniczką tutejszej katedry. Jej dorobek i aktywność są dobrze znane, jest postacią rozpoznawalną i wspominaną z sympatią, zarówno w środowisku etnologicznym, uniwersyteckim, jak i miasta Torunia.  Była osobą dużego formatu, jej działania na polu polskiej etnologii, w tym te o charakterze organizacyjnym i naukowym pozostają inspiracją dla kolejnych pokoleń.

 

pozostałe wiadomości